Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 362, den 9 februari 1998

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Att sätta utbildningsmål

Vet du vad du får för pengarna när du köper en utbildning? Har din organisation klara mål på sina utbildningar? Vet deltagarna vad de förväntas kunna efter kursen? Utbildningsmål är viktiga. Att kunna formulera tydliga utbildningsmål är dock inte alltid enkelt.

I sin bok "Preparing Instructional Objectives" (övs: Att förbereda utbildningsmål) skriver Robert Mager om hur man formulerar tydliga utbildningsmål.

Ofta ser vi vackert formulerade, ordrika och otydliga utbildningsmål. Det är inte ovanligt att hitta ett mål liknande detta:

Att skapa en ökad förståelse för vikten av pedagogisk utveckling.

Vad betyder detta? Magers grundfråga är: Vad är det som elever och kursdeltagare ska kunna göra efter utbildningen? Hålla ett föredrag om pedagogik? Hantera en besvärlig klass? Svara på ett flervalsprov om god pedagogik?

Enligt Mager består ett tydligt utbildningsmål av tre delar:

  • Den prestation eller det beteende som eleven kan utföra efter en framgångsrikt genomgången utbildning. Vad är det som eleven gör när hon/han visar sina nya färdigheter?

  • Under vilka omständigheter kan eleven utföra den prestationen eller det beteendet? Vilken information och vilket material får eleven tillgång till?

  • Hur bra måste eleven kunna prestera för att kallas kompetent på området? Till detta kan olika typer av prov användas. Observera att det i Magers modell endast handlar om att konstatera om man är kompetent eller ej. Det är inte fråga om rangordning och olika betyg.

När vi har formulerat om målet ovan enligt Magers metod så kan det exempelvis se ut så här:

Att, bortsett från ämne eller årskurs, kunna beskriva tio arbetssätt inom skolan som främjar inlärning och tio arbetssätt inom skolan som försvårar eller hindrar inlärning.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på www.strategier.se/362.html


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN