Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 461, den 26 augusti 2002

Tips för att utbilda och informera

Maslow i pedagogiken II

Här fortsätter serien om hur vi anpassar våra utbildningar till mänskliga behov enligt Maslows behovstrappa.

Maslows andra nivå handlar om fysisk säkerhet. Kursdeltagarna behöver känna sig fysiskt trygga för att kunna koncentrera sig på utbildningen till 100% och inte att bekymra sig om något annat.

De flesta känner sig nog fysiskt trygga på en kurs i vårt land. Däremot kan det finnas kurser med t.ex. maskinell utrustning där säkerheten är viktig.

Möbleringen kan också påverka upplevelsen av fysisk säkerhet. Att sitta trångt så att det är svårt att ta sig ut kan ge obehagskänslor hos en del människor.

Viktigt på alla utbildningar är att hitta till, och i lokalerna: toalett, ev. nödutgångar, om man sitter olägligt till, samt telefon. Hur kan man bli nådd av familj och kolleger om så skulle behövas?

Här är några tips för en fysiskt trygg miljö på utbildningen:

  • Välj en rymlig lokal. Möblera så luftigt som möjligt. Idealet är en halvcirkel där alla har lätt för att få ögonkontakt med alla. Välj om möjligt kurslokaler som ger mesta säkerhetskänsla, alltså på marknivå med naturen som utsikt.

  • Skicka med en karta, tillsammans med kallelsen, som visar hur man tar sig till kurslokalen samt vägbeskrivningar för olika färdsätt.

  • Berätta om lokaliteterna i början av kursen, var det finns toaletter, reception m.m. Skriv upp telefonnumret till receptionen på whiteboarden. Hålls kursen som internat så berätta när deltagarna får sina rum. Försäkra dig om att inkvarteringen fungerar tillfredsställande för alla.

  • Demonstrera hur man arbetar säkert med maskiner och verktyg om sådana används på kursen. Se till att deltagarna har förstått säkerhetsreglerna genom att låta dem återberätta din information.

En del av detta kan tyckas petigt, men allting påverkar eleverna och koncentrationen ökar om eleverna känner sig trygga.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Första delen i denna serie finns att läsa på www.strategier.se/461.html


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN