Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 685, den 22 oktober 2012

En tankeväckande upplevelse…

Kulturskillnader och skola

Efter att ha haft mina första utbildningsuppdrag på Åland, där jag bor sedan ett halvår tillbaka, så slås jag av fler betydande kulturskillnader.

För en svensk är Åland en märklig plats. Det svenska språket är modersmål – det talas alltså helt perfekt. Man måste förmodligen vara just svensk för att förundras över detta. Ålänningarna äger sitt språk med minst lika stor stolthet som svenskar – ja ofta större. Ändå är det helt uppenbart att Åland inte är Sverige.

När moderna rön om att lära och växa presenteras på studiedagar i Sverige hörs ofta från deltagarhåll att "det här borde politikerna höra". På Åland säger man istället "det här borde föräldrarna höra".

Den välkände amerikanske psykologen, Howard Garner – han med de multipla intelligenserna – skriver ungefär så här i en av sina böcker, om Reggio Emilia-pedagogiken: "Jag misstänker att denna pedagogik fungerar allra bäst i staden Reggio Emilia just därför att den är skapad efter de lokala kulturella förutsättningarna."

I dagens debatt används tämligen enkelspåriga studier om samband runt lärares utbildning, klassers storlek, med mera. En mängd variabler, varav en del kulturella, är inte med i studierna. Vissa studier undviks helt och hållet i debatten.

Inom hjärnforskningen har man hittat ett starkt samband mellan den emotionella stabiliteten i hemmet och framgång i skolan. Neurobiologerna menar att förklaringen är enkel – relationsstress försämrar vår intellektuella förmåga.

Utifrån de stora kulturella skillnaderna bara mellan Åland och Sverige inser man att komplexiteten i att förstå generella framgångsfaktorer för skolan är betydande, kanske så stor att bara nationella studier med en stor bredd av variabler överhuvudtaget kan ge någon ledning.

Sedan är det en annan sak att Finland och Åland är kända för att politiker av tradition undviker att lägga sig i skolfrågor. Vi vet också att Finland, till skillnad från Sverige, har en topposition i sina skolresultat i PISA-undersökningen.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN