Nr 556, den 4 december 2006 & alt_text_image_int &

Recensionsspalten

En Bra Klassiker

läst av Jonas Himmelstrand

Den omätbara människan


En del klassiska böcker är mer aktuella än nyare böcker. Den omätbara människan är definitivt minst lika angelägen idag som när den skrevs 1983 av den då 74-årige amerikanske psykologen, psykoterapeuten och filosofen Rollo May.

En människa är något mycket mer än allt som kan beskrivas om henne. Inte så att beskrivningarna är oviktiga, bara att vi inte fullt ut kan förstå en människa förrän vi har mött henne. I en människas varande finns något större som aldrig kan förstås enbart genom att observera beteenden, göra psykologiska tester, ställa diagnoser eller ens försöka beskriva ett möte. Det är essensen i det synsätt som May systematiskt förklarar och benämner existentiell psykologi.

May ger en intressant historiebeskrivning om 1800-talstänkarna Kierkegaard, Nietzsche och Freud. Alla tre reagerade mot att människan blev alltmer vilsen i det moderna samhället med ökad ångest och ensamhet som följd, något som blivit än mer påtagligt i vår tid, menar May.

Läsvärda är också Mays egna berättelser om det terapeutiska samtalet, något som kan inspirera alla som någon gång sitter i en samtalssituation i samband med personalsamtal, coaching eller mentoring.

Alla som på olika sätt idag arbetar med människor i arbetsliv, skola eller hälsovård bör ha stor behållning av att läsa Den omätbara människan. Den sätter dagens människa i ett perspektiv med en stringens som inte kan bortförklaras. Boken är i lite annorlunda stil än dagens populärvetenskapliga böcker, men är fortfarande förhållandevis lättläst. Boken gav mig många aha-upplevelser och en stark känsla av att ha vuxit en smula sedan jag läst den. Rekommenderas!


Den omätbara människan – om människosynen i existentiell psykologi och terapi, av Rollo May. Natur och Kultur 2005. ISBN 91-27-11029-X. 198 sidor.


© Fortbildningsbrevet Strategier 2006. www.strategier.se