Strategier logo

bild på skribenten Nr 787, den 22 maj 2017

Opinionen

Jämställdhet i framtiden

Som ledamot i en ideell förening fick jag tillfälle att delta i Jämställdhetsrådets möte nu i maj. Rådet leds av barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ingen förnekar att jämställdhet är viktigt. Det handlar i grunden om att ge alla människor möjlighet att växa till sin fulla potential oavsett kön, trosuppfattning, hudfärg eller födelseland, samt att inte diskrimineras på grund av detta.

Mot bakgrund av detta inser man snabbt att jämställdhet förutsätter rimligt mogna människor som kan se bortom fördomar och okunskap, och inte projicera sina personliga frustrationer på kollektiva grupper av människor enligt ovan.

Centralt för jämställdhet på lång sikt blir då att säkerställa att dagens unga generation växer upp mer mogna och närmare sin fulla potential. Detta påverkar även själva demokratin – en demokrati är inte starkare än den svagaste länken. Idag ser många exempel på att okunskap, fördomar och bristande mognad hos stora grupper väljare kan vara demokratins svagaste länk. Vi ser att en epidemi av omognad skulle kunna leda till att demokratier väljer en fullfjädrad despot till ledare i en inte allt för avlägsen framtid.

Tillbaka till mötet med jämställdhetsrådet. Jag ställde alltså frågan till ministern vilken strategi regeringen har för jämställdheten i framtiden med avseende på mognad hos nästa generation. Vi ser idag psykisk ohälsa, ett ökande ointresse för studier hos unga män, svårhanterade ordningsproblem i skolan och mycket mer. Inget av detta månar gott för framtiden.

Det känns generande att ordagrant återge ministerns svar. Man kan bara konstatera att insikt saknas om vidden av problemen. Ministern är dock inte ensam. Att gå från fotfolket i skolan till de högre politiska korridorerna är som att förflytta sig till en annan planet.

Men kanske är det så att den politiska nivån är den sista att göra de insikter som medborgarna gjort långt tidigare.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se