Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på skribenten Nr 825, den 19 februari 2019

Opinionen

Skolplikten

Ännu en svensk hemundervisande familj har drabbas av viten och socialtjänst. Närmare 20 000 kr i vite för att hemundervisa två barn under ett år och en femte(!) socialanmälan.

Det ter sig fullständigt verklighetsfrämmande sett till situationen i dagens skolor. Som vi skrivit tidigare kan inte skolproblemen sägas vara skolans fel. Det är ett samhällsproblem att alltfler elever inte är i skick att överhuvudtaget lära sig något när de kommer till skolan på morgonen.

Varför verklighetsfrämmande? Ta exempelvis de tusentals hemmasittarna, de som inte kommer till skolan, men inte heller har föräldrar som kan ordna ett lärande hemma. Får de viten på tiotusentals kronor? Nej. Varför hemundervisare?

Ta de tiotusentals barn som mobbas i skolan varje vecka. Visst finns det mobbningsplaner men mobbning fanns redan när undertecknad gick i skolan på 1960-talet. Trots alla åtgärder och goda intentioner har inte mobbning minskat, istället har det blivit brutalare.

Om ett barn mobbas i skolan är detta i praktiken okej, men om föräldrarna tar sitt föräldraansvar och tar hem barnen så blir det höga böter och orosanmälningar. Verklighetsfrämmande? Absolut.

Sedan har vi dussinet internationella människorättskonventioner som i olika ordalag gör tydligt att undervisning är ett föräldraansvar. Förenta nationernas särskilda rapportör om rätten till utbildning säger i klartext att hemundervisning är en giltig undervisningsform.

Forskningen på hemundervisning visar att hemundervisade barn lär sig lika bra som skolbarn, men också att de är socialt mer mogna. Vid närmare granskning ses även andra fördelar som t.ex. ett större djup i förståelsen av det man lärt sig.

Hemundervisning är idag tillåtet i de flesta demokratier utifrån människorättsdeklarationerna, inklusive alla våra nordiska grannländer vilka har läroplikt istället för skolplikt. Varför inte Sverige?

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/825.html


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN