Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på skribenten Nr 803, den 26 februari 2018

Opinionen

Vem har rätt i skoldebatten?

Det låter aningen arrogant men jag tänker hävda följande: Jag förstår problemen i den svenska skolan bättre än någon annan. Tillspetsat visst, men jag har några rimliga skäl.

Låt mig berätta en analogi. Antag att vi har en debatt om fortskaffningsmedel. Vilket är bäst för att ta oss från punkt A till B? Vi behöver studera parametrar som tidsåtgång, tillgänglighet, bekvämlighet och miljöpåverkan. Antag att vi har en forskare med hög kompetens på bilar och bussar, men som är helt okunnig om tåg, flyg, cyklar och mopeder. Vi skulle anse forskaren vara okunnig om transporter.

Tillbaka till skoldebatten. Den största pedagogiska innovationen på skolans område på senare år är hemundervisning. En lång rad vetenskapliga studier under flera decennier visar att hemundervisade barn når minst lika goda resultat som skolbarn såväl kunskapsmässigt som socialt. Pedagogiskt outbildade föräldrar lyckas lika bra eller bättre än skola, inklusive med den sociala utvecklingen. Detta går rakt emot dagens etablerade pedagogiska kunskap. Givetvis kan ingen som inte kan förklara detta anses kunnig om lärande hos barn i skolåldern.

Men såväl svenska politiker som forskare är helt okunniga på området, ja man har till och med förbjudit hemundervisning. Därmed anser jag att de diskvalificerat sig från att delta i en debatt om lärande. Dels är de okunniga om hemundervisning och dess framgångsfaktorer, dels vet vi att deras modeller är felaktiga – de kan inte förklara hur hemundervisning fungerar.

Jag kan med modern utvecklingsvetenskaplig kunskap övergripande förklara exakt hur hemundervisning och skolundervisning fungerar. Dessutom möter jag regelbundet såväl skolpersonal på distanskurser och studiedagar som hemundervisande barn och deras familjer.

Jag utnämner mig därmed till Sveriges främste expert på skolbarns lärande och hoppas att någon utmanar min position genom att läsa på om hemundervisning.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN