Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på skribenten Nr 774, den 7 november 2016

Opinionen

Staten istället för familjen?

I boken Är svensken människa? berättar historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh om den svenska statsindividualismen där var och en har en relation med staten på bekostnad av traditionella familjerelationer. Filmen The Swedish Theory of Love bygger vidare och refererar statistik som visar att svenskar är ett ensamt folk.

Går man vidare i statistiken så finner man att trots vårt materiella välstånd så mår vi inte så bra som vi borde. Ångest är en folksjukdom, konsumtionen av psykofarmaka hög liksom sjukskrivningarna. Många fattigare länder har en bättre emotionell hälsa än Sverige.

Man kan då ställa frågan om det är så lyckat att med politikens hjälp försöka frigöra människorna från sina nära relationer och ersätta dessa med en relation till staten, vilket man kan säga att Sverige försökt göra. Mot denna ambition kan man invända följande:

  • Även en endast måttligt lyhörd äkta hälft torde vara betydligt lättare att komma överens med i de egna familjefrågorna än med staten med en politik som gäller mer eller mindre lika för alla.

  • Visst kan staten agera emotionell tröst genom sjukvården och med kuratorer och psykologer. Men mot bakgrund av människans relationsorienterade natur förefaller detta vara att gå över ån efter vatten. Dessutom blir det ekonomiskt dyrbart.

  • Inte heller verkar det särskilt populärt att bli statlig utvecklare, tröstare och gränssättare. Såväl skola som sjukvård, socialtjänst och polis tappar personal och har svårt att rekrytera ny. Arbetet är frustrerande eftersom behoven överväldigar.

  • Det kan knappast gynna barndomens viktiga trygghet att barnen känner att det är staten snarare än föräldrarna som sätter ramarna för deras fostran – en stat som för ett barn är lika ogreppbar som slottet i Kafkas roman med samma namn.

En ledare i en svensk dagstidning hävdade nyligen att ett av de stora hoten mot välfärden idag är själva välfärdssamhället.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN