Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på skribenten Nr 838, den 7 oktober 2019

Opinionen

Digitala medier i förskolan?

För en tid sedan gav jag ett föredrag om anknytning och lärande för ett hundratal förskollärare. I de informella samtalen i pauserna talades det om den nya läroplanen för förskolan som kräver att digitala redskap används. Upprördheten var stor och på en försiktig fråga fick jag en lång passionerad utläggning som jag sällan hört i sammanhangen. Jag kan inte säga annat än att jag har full förståelse för upprördheten, något som sannolikt många svenska föräldrar delar.

Det finns inte plats att redogöra för hela denna debatt här, men man kan konstatera att det, lite förenklat, verkar finnas tre olika synsätt: 1) ett inlärningsteoretiskt som menar att digitala redskap förbättrar lärandet, 2) ett neurobiologiskt som menar vi skapar ett beroende av skärmar hos barnen, och 3) ett utvecklingsorienterat som menar den fria leken är det centrala för förskolebarnens utveckling och att digitala medier tar tid och energi från leken och därmed från deras mognad.

Vi behöver inte ta ställning till vem som har rätt, vi behöver bara konstatera att det inte finns någon enighet om huruvida digitala medier är bra eller skadligt för förskolebarns utveckling och lärande.

Utifrån detta konstaterande bör Europakonventionens artikel 2 i första tilläggsprotokollet gälla:

"Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."

Det räcker alltså med att konstatera att frågan om digitala medier i förskolan kan vara en filosofisk övertygelse. Att det dessutom finns vetenskaplig underbyggnad gör bara argumentet starkare.

Sens juridisk moral: Föräldrar måste ha möjlighet att kunna välja förskola som inte använder digitala medier, något som professionella i IT-branschen i hög grad väljer för sina barn. Hörde ni i riksdagen?

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN