Strategier logo

Nr 781, den 27 februari 2017

Skolplikt – förenligt med mänskliga rättigheter?

Den svenska skolplikten ifrågasätts både direkt och indirekt från olika håll idag. Skolplikt är en internationell anomali – de flesta demokratier inklusive våra nordiska grannländer har istället läroplikt.

Söker man djupare i formuleringarna hittar man dessutom belägg för att skolplikt inte är förenligt med mänskliga rättigheter. Läroplikt innebär krav på att lära sig grundläggande kunskaper, men inte på att det måste ske i skola.

Men låt oss börja med några aktuella tecken. Utbildningsminister Gustav Fridolin sa nyligen att han visserligen inte gillar religiösa friskolor men att Europakonventionen hindrar Sverige från att förbjuda dem. Europakonventionen är svensk lag och har konstitutionell status. Ingen svensk lag får meddelas i strid med Europakonventionen. Ministern hänvisar här till första tilläggsprotokollet, artikel två. Konventionen säger i artikeln även att ingen får förvägras rätten till undervisning, men inte att det måste ske i skola.

Sammanlagt finns minst åtta internationella konventioner med samma innebörd som Europakonventionen, att det i första hand är föräldrarna som ska välja undervisning för sina barn utifrån sina filosofiska, religiösa och pedagogiska övertygelser. Ännu tydligare är FN:s särskilde observatör som i sin rapport om Tyskland uttrycker sig i klartext att "rätten till undervisning inte får reduceras till enbart skolundervisning utan att distansundervisning och hemundervisning är giltiga utbildningsformer. FN:s tidigare ordförande Kofi Annan har på direkt fråga vid ett besök i Sverige sagt att hemundervisning är en giltig utbildningsform enligt FN-deklarationen artikel 26.3: "Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar."

Vid de två tillfällen jag besökt FN i New York har tjänstemännen förundrats över hur Sverige behandlar barn som hemundervisas – något som enligt MR-konventionerna borde vara fullt legalt.

Hur har Sverige lyckats med detta? Jo, genom verbal ekvilibristik av den högre skolan där man säger: "Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning". Hallå där – hur kan en rätt bli till en plikt? Mer ekvilibristik finns i skollagens förarbeten där man säger att eftersom svenska skolan ska vara allsidig och saklig så behöver inte svenska föräldrar ha några valmöjligheter utöver skolan. Varningsklockorna bör ringa hos varje reflekterande läsare när en aktör påstår sig vara allsidig och saklig.

Sverige borde göra som Finland. Ersätta skolplikten med läroplikt och skriva in läroplikten i grundlagen. Då finns utrymme för kreativitet i pedagogiken och den internationellt väl utprovade hemundervisningen kan få växa.

Ännu ett tecken är en artikel i DN nyligen med rubriken: "Skolan passar faktiskt inte alla barn".

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/781.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se