Strategier logo

Nr 665, den 21 november 2011

Får familjen Sandberg hemundervisa?

Alla barn passar inte i skolan – en fungerande skola för vartenda ett av nära miljonen svenska skolbarn är svårt att tänka sig. Familjen Sandberg på Öland löste en omöjlig skolsituation genom att hemundervisa sina barn – idag svårt i Sverige.

I majoriteten av världens demokratier är hemundervisning tillåtet – till exempel i våra nordiska grannländer, i de anglosaxiska länderna och i de flesta europeiska länder inklusive de forna öststaterna. Föräldrar har rätt att välja undervisning för sina barn enligt människorättskonventionerna, och hemundervisning är en giltig utbildningsform enligt FN. Men den nya svenska skollagen utgör, tillsammans med den tyska skollagen från 1938, undantagen. En talesperson för regeringen klargjorde nyligen att hemundervisning förbjöds med avsikt i den nya skollagen.

Familjen Sandberg har drabbats av denna nya lag. Att deras barn utvecklats väl genom hemundervisning är omvittnat och erkänt i hemkommunen. Men den nya lagen säger ändå nej, vilket familjen överklagat under fortsatt hemundervisning.

Hemundervisning växer snabbt runt om i världen. Bara i USA hemundervisas nära två miljoner skolbarn, i England och Kanada nära 100 000 barn vardera. Det har gjorts åtskillig forskning på hemundervisning vilket får myterna att komma på skam. Hemundervisning ger utmärkta resultat, både akademiskt och socialt.

Hemundervisning kan sägas vara en 2000-talets demokratirörelse. Vid demokratins införande florerade också myter och rädslor. Allmän rösträtt ifrågasattes med argument som: "Skulle vanligt folk kunna ta ett sådant ansvar?" Inte blev det bättre när kvinnlig rösträtt fördes på tal. "Kvinnor är alldeles för emotionella och hysteriska för att kunna ges rösträtt." Liknande argument hördes under slaveriets avskaffande, och under medborgarrättsrörelsen i Nordamerika samt när apartheid skulle avskaffas i Sydafrika.

Framgångsfaktorerna vid hemundervisning skiljer sig från skolundervisning. Vid hemundervisning är barnens anknytning till föräldrarna den avgörande framgångsfaktorn. Fördelen för hemundervisning är den högre studiemotivationen genom de nära relationerna och en lugnare studiemiljö. Därmed inte sagt att motsatsen gäller. En god hemundervisningsförälder klarar inte nödvändigtsvis en skolklass på 30 elever, där behövs särskild kompetens.

Hemundervisningens starka framväxt kan också ses som början på en pedagogisk revolution i kunskapssamhället. Erfarenheterna kommer att resultera i ett bättre lärande i framtiden, även i traditionell skolmiljö. En kvalificerad gissning är att vi kommer att få se ett större fokus på motivation, relationer och mognad, än på krav, metoder och kontroll.

Familjen Sandberg på Öland hör till pionjärerna i Sverige. Med sin envishet kommer de att skriva svensk utbildningshistoria.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/665.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se