Strategier logo

Nr 546, den 29 maj 2006

Åtta sätt att vidga bekvämlighetszonen

Att göra oss bekanta med det okända inom oss själva, eller vidga vår bekvämligtszon som vi brukar säga i Strategier, är en av grunderna i hur man växer som människa. Här har vi samlat några strategier för att upptäcka fler sidor av oss själva, lära oss förstå oss själva bättre och växa som människa till mer av den vi är.

Om vi engagerar oss i livet med positiva attityder så kommer vi ofta att vidga vår bekvämlighetszon helt automatiskt. Då och då landar vi på inre platåer där vi inser att vi har vuxit och blivit mer av den människa vi var ämnade att bli.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

www.strategier.se/546.html


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se