Strategier logo

Nr 255, den 22 mars 1993

Ett annorlunda företag i Brasilien

Ricardo Semler är en drygt trettioårig VD för en tillverkningsindustri i Brasilien: Semco A/S - företaget som behandlar sina 800 medarbetare som ansvarsfulla vuxna. De flesta anställda bestämmer själva sina arbetstider - även fabriksarbetarna. Alla har fullständig insyn i företagets bokföring. Mer än 150 av alla i ledarposition bestämmer själva sina löner. 23% av vinsten efter skatt går direkt till de anställda.

Jag hade förmånen att lyssna på Ricardo Semler på ett seminarium i Schweiz för drygt två år sedan. Många beslutsfattare på stora europeiska företag fanns på plats och jag vill lova att de gjorde stora ögon åt historien om Semco A/S.

Företaget bygger på tre fundamentala värderingar: demokrati, vinstdelning och fri information. Alla tre är avhängiga av varandra. Företaget har arbetat efter dessa sedan början på 80-talet och gjort stora affärsmässiga framgångar med dem.

Organisationen består av en organisationscirkel med tre nivåer: I mitten fem "rådgivare" som ledningsgrupp. Nästa cirkel är cheferna på de åtta divisionerna som kallas "partners". Den tredje cirkeln innehåller alla övriga anställda, de flesta kallas "associerade". Ett fåtal arbetsledare finns, de kallas "samordnare". Storleken på varje enhet begränsas genom delning. Ungefär 150 anställda per enhet är idealet, enligt Semler.

Vinstdelningen sker två gånger per år genom att en check på 23% av divisionens vinst efter skatt skrivs ut till varje division.

De anställda på divisionen beslutar med enkel majoritetsröst var pengarna ska gå. I regel delas de lika mellan alla anställda.

Här är några fler intressanta organisationsstrategier som företaget tillämpar:

Visst ställs många begrepp på ända. Vi är kanske inte mogna för dessa grepp än på länge, men vi kanske kan bli inspirerade att våga delegera LITE mer.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1993 Fortbildningsbrevet Strategier • www.strategier.se