Strategier logo

Nr 482, den 11 augusti 2003

Världens mest demokratiska företag?

Semco Corporation i Brasilien är ett av världens mest originella företag. Huvudägaren Ricardo Semler, som tog över företaget från sin far som 20-åring i början av 80-talet, har drivit det i demokratisk och självstyrande riktning längre än vad vi i Sverige och Europa ens förmår prata om. Semler har just kommit ut med en ny bok om företaget: The Seven-Day Weekend.

Semco sysslar med verkstadsindustri, fastighetsdrift, miljövård och IT. Sedan 1995 har företaget ytterligare tiofaldigat sina anställda och femdubblat sin omsättning till nu 3000 anställda och nära 1,5 miljard kronor i omsättning. Det är ett populärt företag att arbeta för, personalomsättningen är låg. Det är sällsynt med avskedanden. Semco har också goda och långa relationer med sina kunder.

Företaget utgår ifrån att medarbetarna är ansvarsfulla vuxna och klarar av att sköta sina jobb tillsammans med andra. Därför har Semco ingen organisationsplan, ingen verksamhetsplan, ingen fast VD, ingen personalavdelning, inga regler, ingen policy, inga befattningsbeskrivningar, ingen kontrollerar kostnadskonton och övervakning av anställda är sällsynt.

Vad Semco däremot har är demokrati: De som är intresserade av en viktig fråga samlas, diskuterar och röstar om det med en man, en röst. I demokratisk tradition är all information tillgänglig för alla. Den ekonomiska presentation är skapad i samarbete med facket så att den ska vara lätt att förstå för alla medarbetare. Facket utbildar medarbetarna i att kunna läsa de ekonomiska rapporterna. Lönebildningen är i praktiken självreglerande. Alla vet vad alla tjänar och hur det går för företaget.

Semco har också en sofistikerad vinstdelning vilket ger ett egenintresse hos medarbetarna som företaget uppmuntrar.

Alla chefer utvärderas anonymt två gånger om året av medarbetarna. En chef som inte tar till sig av kritiken, särskilt i svåra tider, kan inte stanna på sin tjänst, däremot kan de stanna på företaget. Tålamodet med misslyckanden är stort och Semco uppmuntrar sina anställda att hitta sin kallelse – sin passion och styrka.

Respekten för individens integritet är stark. I sann demokratisk anda uppmuntras aktivt avvikare och oliktänkande – det gör oss mer kreativa, säger Semler.

Visst har jag den teoretiska möjligheten som huvudägare att ge order med hela handen, fortsätter Semler. Men det skulle omedelbart rasera allt jag byggt upp under 20 år. Det är det helt enkelt inte värt, menar Semler.

Företaget Semco är så välutvecklat i självstyrande demokratisk riktning att det får de flesta svenska, europeiska och nordamerikanska företag och organisationer att likna reliker från sovjet-eran.

Boken innehåller mycket mer för den som kan tänka sig att läsa engelska.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer information om boken och länkar till tidigare artiklar finns på: www.strategier.se/482.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se