Strategier logo

Nr 361, den 26 januari 1998

"En bra konsult har ingen färdig lösning"

I vår västliga kultur har vi ofta en förkärlek för standardlösningar och universalmetoder. Vi hyr in en expert och förväntar oss att hon eller han ska veta precis hur man ska göra. Men leder detta alltid till det bästa resultatet?

En psykoterapeut gav mig en gång ledstjärnan: "En bra terapeut vet inte." Med detta menade hon att en bra terapeut inte har färdiga lösningar. Det finns inga standardsvar. Istället så lyssnar hon på sin klient, lär känna henne för att sedan kunna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet på ett ändamålsenligt sätt.

Bland konsulter och pedagoger så finns det mängder av standardlösningar som utlovar guld och gröna skogar. Visst har de sina förtjänster men är de tillämpliga i alla sammanhang?

I exempelvis utbildningssammanhang kan man nå stora framgångar när man möter ev. uppdragsgivare med inställningen: "Jag har ingen aning om vad som är bäst att göra. Men jag lyssnar gärna." Sedan ber man dem berätta vad de vill ha ut av utbildningen, vilka som ska komma, om kulturen på företaget samt lär känna några presumtiva kursdeltagare. Utifrån detta så skapar man ett skräddarsytt program just för dem. Detta kan gälla för alla som har någon typ av konsultativ roll eller handledarroll.

Det verkar finnas ett obehag inför att inte veta. Många av oss tycker att det är obekvämt att lyssna en längre stund utan att ha en färdig lösning i huvudet.

Här är några idéer och praktiska tips för att grundligt lära känna sitt projekt, utbildningsuppdrag eller sin arbetsuppgift:

En bra konsult har ingen färdig lösning. Det är genom att lyssna som vi får veta.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändring • www.strategier.se