Strategier logo

Nr 557, den 18 december 2006

Varför Gud inte kommer att försvinna

Hjärnforskningen börjar nu göra inbrytningar på en av vetenskapens stora vita fläckar: tro, andlighet, mysticism, religion och Gud. Neuroteologi kallas det. Även om frågan om Guds existens fortfarande inte kan besvaras så flyttar tron fram sina positioner en hel del.

Följande bygger på boken Why God won’t go away av Andrew Newberg, Eugene D’Aquili och Vince Rause. Newberg och D’Aquili är neurologer som forskat på hjärnan, bland annat på vad som händer i hjärnan vid djup meditation.

Vad forskningen visar är att Gud mycket mer är ett neurologiskt och biologiskt fenomen än det är ett socialt fenomen. Gud är en oundviklig konsekvens av vår hjärnas neurologiska konstruktion, visar författarna med ett tydligt resonemang.

Detta leder till att flera häpnadsväckande men rimliga slutsatser kan dras:

Gud finns definitivt alltså i hjärnan. Om sedan Gud finns också utanför hjärnan går vare sig att bevisa eller motbevisa menar författarna. De menar dock att det är en väl underbyggd och rimlig hypotes ur både neurologisk och andlig synvinkel att det finns en värld utanför dagens "verkliga" värld som t.o.m. kan vara mer verklig än vår vardagliga värld.

Det är inte orimligt att det existerar, det de kallar, en Absolute Unified Being – en absolut förenad varelse – som sammanlänkar allt levande, där alla motsatser upphävs och som är större än den materiella världen. Människans metafor för denna varelse har blivit begreppet Gud.

Boken visar att vetenskap och religion inte alls behöver utesluta varandra utan kan samexistera och t.o.m. berika varandra utifrån sina respektive utgångspunkter.

Här tar vetenskap och mystik varandra i hand för en gångs skull. Var och en med den minsta känsla av att det nog finns "något mer" därute kommer att hitta dussintals aha-upplevelser i Why God won’t go away. Den är skriven i en varm, personlig och närmast graciös ton. Man anar två naturvetenskapliga forskare som utifrån sin forskning tvingats erkänna att Guds existens är rimlig, något som mystikerna i alla stora religioner alltid hävdat.

Den intensiva julstämning som sprider sig så här års kan utifrån bokens resonemang antyda denna mystiska existens.

God Jul! Jonas Himmelstrand

Bokinfo: www.strategier.se/557.html


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se