Strategier logo

Nr 788, den 5 juni 2017

När demokratin tassar i sina gränsmarker

Var är demokratin på väg i västvärlden idag? Den amerikanske historieprofessorn Timothy Snyder är bekymrad för USAs del. Han redogör i en bok On Tyranny vilka lärdomar han anser vi kan dra från de demokratier som blivit diktaturer.

Man kan tycka att även om alla demokratier har sina skönhetsfläckar så sitter man säkert i Sverige. Efter att ha läst Snyders bok är man inte lika övertygad. Historien visar att diktaturer ofta kommer smygande, med Tyskland och forna Tjeckoslovakien som exempel. Ett av Snyders tecken ser vi i Sverige i området mänsklig potential: förhållandet till sanningen.

Snyder skriver (vår översättning): "Att överge fakta är att överge friheten. Om inget är sant kan ingen kritisera makten, eftersom det inte finns någon grund att göra detta på."

Man identifiera tre områden bara inom Strategiers fokus där sanningen brister i det offentliga samtalet idag:

1) Förskolan. Från politiskt håll inom bägge blocken sägs att barn utvecklas bäst i förskolan, att svensk förskola är bäst, och en del även att förskola är en barns rättighet som föräldrar inte ska störa. Säger någon emot så tar några välkända skribenter till orda och fördunklar frågan med ett tendentiöst urval av studier. Den som läser tillgänglig litteratur på området vet att påståendena inte är sanna. Förskola kan vara en acceptabel form av barnpassning, men är sällan idealisk för barns utveckling till sin fulla potential. Varför osanningen? Förmodligen för att försvara nästa osanning, de socialt konstruerade könsrollerna.

2) Jämställdheten – visst är den viktig men måste utgå ifrån sanningen om oss människor, att män och kvinnor som grupp gör olika livsval. I den norska dokumentären Hjernevask intervjuades en lång rad experter runt om i världen och fann inget stöd för tesen om könsroller som enbart en social konstruktion. De inre drivkrafterna skiljer sig och därför gör män och kvinnor statiskt sett något olika val.

3) Skolan. I dagarna har Skolinspektionen beordrat en kommun på Öland att sätta in hårdare tag för att få två hemundervisade barn till skolan. Tre(!) socialutredningar har inte hittat något fel på vare sig familjen eller barnens sociala utveckling. Barnen är så kunniga i att de ibland kunnat hoppa över en årskurs när de börjat högstadiet. Enligt forskningen är sådana resultat mer typiska för hemundervisning än i skolan. MR-konventionerna stöder rätten till hemundervisning och de flesta demokratier tillåter det. Varför då tvånget? Ideologiska skäl? Men Europakonventionen tillika svensk lag säger uttryckligen att staten ska respektera föräldrarnas filosofiska och religiösa övertygelser.

Inget av dessa tre osanningar förvånar särskilt många föräldrar eller skolfolk idag. Men de svenska statsmakterna står fast vid dem – i konflikt med fakta.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/788.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se