Strategier logo

Nr 768, den 15 augusti 2016

Strategier för att utveckla mänsklig potential

Bakom Strategiers olika namn under 30 års tid finns idén om människans fulla mänskliga potential. Idén har uttryckt sig som inlärningsmetoder, förändringsarbete och att lära & växa. Nu kommer Strategier till slut "hem" till sin grundtanke.

Dags för Strategier att åter ömsa skinn, denna gång för att fokusera på grundfrågan under hela sin historia: Hur växer människor till sin fulla mänskliga potential? Det är en grundläggande fråga för varje mänskligt samhälle med minsta ambition att utvecklas och skapa ett bättre liv för sina innevånare. Ingen svensk politiker har hörts motsätta sig idén. Från vänster till höger används begreppet mänsklig potential i debatten. Tyvärr är dock kunskapen bristfällig – och i vissa fall helt frånvarande.

Mitt eget intresse för mänsklig potential härstammar från när jag som 17-årig SSU:are på vänsterkanten läste Karl Marx skrifter. Bland annat läste jag hans praktverk, Kapitalet, på 800 sidor i en studiecirkel. Men den bestående idén kom från den unge Karl Marx’ skrifter om människans frigörelse. Där läste jag, mellan raderna, visionen om ett samhälle där varje människa kunde växa till sin fulla potential. Begreppet blev en röd tråd genom mitt liv, även om det ofta gått under annan beteckning. Idag verkar dock begreppet moget att diskutera, givit hur många gånger det används i den offentliga debatten.

Att växa till vår fulla mänskliga potential börjar redan innan vi föds. Sedan vet vi att de första 3-4 åren är centrala, även om det aldrig är försent att börja växa. Men mänsklig potential berör mer, från hemmiljö, uppväxt och arbetsliv till livspartner, föräldraskap, familj, förskola, skola, och sedan arbetsmarknad, ledarskap, politik, andlighet och livets mening.

Det kan tyckas milt sagt pretentiöst för ett utvecklingsbrev med tre korta artiklar som utkommer 22 gånger per år att ha något att säga i frågan. Men syftet är inte heller att ta oss an hela frågan. Syftet är bara att visa på ny kunskap och nya riktningar att tänka som potentiellt kan leda oss till nya insikter och ny förståelse.

Vem läser Strategier? Ursprungligen vände sig Strategier till skolfolk för att sedan på 1990-talet expandera också till arbetslivet. Samhällsutvecklingen har dock åter lett oss i riktning till skola och utbildning – den grund som arbetslivet har att bygga på. Strategier har alltid i första hand vänt sig till eldsjälarna, de med intresse för lärande, växande och personlig utveckling, de som reflekterar över nuet och dess möjligheter oavsett var de varit verksamma.

Därmed byter Strategier nu namn till Strategier för mänsklig potential. Det är mer en anpassning till vad Strategier har utvecklat sig till på senare år.

Oavsett var i ämnet vårt fokus ligger hoppas vi att Strategier ska inspirera alla med intresse för mänsklig potential och dess påverkan på individen, familjen, skolan, arbetet, samhället och världen.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/768.html


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se