Strategier logo

Nr 790, den 7 augusti 2017

Lekens betydelse för mänsklig potential

Ett ännu opublicerat manuskript har nått min hand. Ämnet behandlar den fria leken och dess betydelse för utveckling av mänsklig potential. Inte allt är nytt, men sammantaget blir budskapet starkt, och man ryser – mänskligheten är på fel väg.

Starkt förenklat kan man säga att en trygg emotionell anknytning, tillsammans med tillräckligt med tid och utrymme, skapar förutsättningar för den lek som kommer att utveckla vår fulla mänskliga potential.

Lek definieras så här i denna kontext: 1) något som inte är arbete, alltså inte behöver åstadkomma något särskilt resultat; 2) något som inte är på riktigt – lek är alltid på låtsas; 3) något som är uttrycksfullt och/eller utforskande; 4) något som är tryggt och inte hotar emotionellt viktiga relationer; 5) ett tillstånd av frihet – man kan inte tvingas till lek; och 6) något som är engagerande. Lek är alltså inte bara för barn, lek är viktig i alla åldrar. Kreativitet är ofta lek. Framgångsrik psykoterapi är en form av lek. En bok eller film som engagerar och skapar identifikation kan vara lek. Däremot är många dataspel inte lek eftersom de handlar om att nå resultat.

Begreppet lek har diskuterats sedan Platon och av en rad forskare inom utvecklingsvetenskapen under 1900-talet. På senare år har neurovetenskapen bidragit bidragit till förståelsen av lekens betydelse.

Även i populärdebatten har begreppet lek diskuterats. På 1970-talets kurser i personlig utveckling fick man skriva listor över "30 saker jag tycker om att göra" med det dolda budskapet att hitta ett jobb baserat på något man tycker om att göra – som regel en indikator på lek. Kreativa tidplaneringsmetoder sa: "Planera in leken – det roliga –först." Andra sa att i lekens låtsasvärld kan man prata om allt – inget är tabu bortsett från att såra andra.

Dagens stora pedagogiska innovation, hemundervisning, visar tydligt att den fria pedagogiken med större betoning på lek fungerar alldeles utmärkt i ett sammanhang med trygga nära relationer – anknytning – men däremot mer sällan fungerar i skolmiljö. Detta är helt i enlighet med vad modern kunskap om lek förutspår.

Utmaningen idag är förstås att leken är hotad. Barn har mindre tid att leka fritt och föräldrar anses mer ängsliga runt verkliga eller inbillade faror. Förskolan har fått mer fokus på lärande och den obligatoriska skolan föreslås bli 10 år och kanske senare även till 13 och 16 år om gymnasium och förskola blir obligatoriskt. Även sommarlovet föreslås kortas till förmån för mer skola. Men det finska exemplet visar att skolstart vid sju års ålder, korta skoldagar, få läxor och måttligt med förskola inte innebär sämre resultat, tvärtom, den finska skolan excellerar.

En del lekexperter menar också att det ökade antalet bokstavsdiagnoser till viss del kan bero på för lite lek.

Ja, läsaren kanske anar den potentiella vidden av problemet. Vi återkommer till ämnet under hösten.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/790.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se