Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 689, den 17 december 2012

Årets Strategier-seminarium visas på TV!

Årets Strategier-seminarium Varför lyssnar inte Kalle på sin lärare? sänds i sin helhet i Kunskapskanalen i TV med start idag! Seminariet tar fasta på en av de stora utmaningarna i skola och föräldraskap.

Varje publikation vill vara aktuell inom ramen för sitt syfte. Därför är vi givetvis mycket stolta över att årets Strategier-seminarium på drygt fem timmar filmats i sin helhet av Utbildningsradion för att nu kunna visas på Kunskapskanalen.

Seminariet blev det mest välbesökta Strategier-seminariet på över ett decennium med 115 deltagare i det vackra van der Nootska palatset på Söder i Stockholm. Majoriteten av deltagarna var lärare, skolledare och elevvårdspersonal. Engagemanget från publiken var stort och seminarieledaren, dr Gordon Neufeld från Vancouver Kanada, var glad över den varma responsen. Även fotograferna vid de tre filmkamerorna kom och tackade dr Neufeld efteråt. Dagarna efter seminariet kom ovanligt många tack-mejl till Strategier-redaktionen. Kort och gott så var det ett mycket lyckat seminarium som väckte tankar hos alla med erfarenheter av egna eller andras barn.

Dr Neufeld inledde med att tala om uppmärksamhetens neurologi. Han berättade att uppmärksamhet beror mer på förmågan att stänga ute oönskade intryck än på att fokusera på de önskade. Vad vi uppmärksammar drivs av en hierarki av behov där förvisso hunger kommer högt, men emotionell anknytning allra högst.

Det finns två typer av uppmärksamhetsproblem: I det första fallet är orsaken att hjärnans förmåga att sortera bort oönskade intryck är skadad, som till exempel vid autism – ett neurologiskt problem. I det andra fallet fungerar hjärnans mekanism att sortera bort intryck oklanderligt men används som försvar mot emotionell överbelastning, vilket innebär att en mängd "goda" intryck sorteras bort.

Sedan beskriver dr Neufeld hur man ser skillnaden mellan de två typerna – viktigt eftersom de kräver olika åtgärder. Medicinering är relativt verkningslöst i det första fallet. I det andra fallet mildrar medicinering symtomen men har tyvärr bieffekten att mera djupgående lösningar försvåras.

Sedan presenteras i detalj hur man kan komma tillrätta med uppmärksamhetsproblem, och hur kontakten med sina känslor är en nyckel för god uppmärksamhet och förmågan att fokusera.

Man kunde ana det församlade skolfolkets frustrationer över de dagliga uppmärksamhetsproblem i skolan. Uppenbart kändes dr Neufelds synsätt intuitivt rätt för dem. Även många av de församlade skolpsykologerna nickade instämmande. De kände igen de utvecklingspsykologiska rötterna, nu förstärkta med neurobiologi.

Nu kan alla se detta Strategier-seminarium på TV. Ett gott tecken för framtiden.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

1:a avsnittet visas idag, repris senare i veckan, och därefter på webben, se www.strategier.se/689.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN