Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 714, den 10 februari 2014

Hemskola – konferens på Oslo Universitet

Hemundervisning är svårt att ens tala om i Sverige genom myndigheternas njugga inställning. Därmed blir man häpen när Pedagogiska institutionen på Oslo universitet arrangerar en två-dagars konferens på temat i samarbete med den norska hemundervisningsföreningen NHUF.

Hemundervisning är den snabbast växande skolformen i västvärlden och den största pedagogiska innovationen sedan allmän skola infördes för drygt 150 år sedan. Tyvärr hör dock Sverige till undantagen eftersom hemundervisning i praktiken förbjudits genom den nya skollagen.

Norge utgår från samma internationella konventioner som Sverige men de norska domstolarna har slagit fast att hemundervisning inte går att förbjuda, trots att myndigheterna – enligt uppgift – önskat detta. Därmed växer hemundervisning i Norge och intresset är väckt hos den pedagogiska institutionen vid Oslo universitet med professor Christian Beck i spetsen.

Konferensen hade den norska rubriken: "Hjemmeundervisning – vanlig i morgon" eller på engelska: "Home education – Mainstream tomorrow."

Talare var såväl akademiker som hemundervisande föräldrar samt även undertecknad. Bland akademikerna deltog förutom professor Beck även professor Thomas Spiegler vid Friedensau universitetet i Tyskland och dr Paula Rothermel från England som doktorerat på hemundervisning. Samtliga har forskat på olika aspekter av hemundervisning.

Konferensen behandlade främst de pedagogiska aspekterna av hemundervisning och inte de utvecklingsorienterade aspekter som vi tidigare skrivit om i Strategier.

Professor Beck talade om hur skolundervisning idag är fokuserad på kunskap som ges utifrån och in till eleven med fokus på evidens, forskning, metoder och färdigheter. Detta har skett på bekostnad av den kunskap som kommer inifrån och ut: vad vi har sett, känt, upplevt och lärt oss praktiskt. Ofta har vi lärt oss det senare omedvetet, men det är likafullt en mycket betydelsefull kunskap. Ytterligare en komponent i läroprocessen är förstås att alla former av kunskap idag kan spridas på ett helt annat sätt genom it-media.

I hemundervisning integreras den utifrån kommande kunskapen bättre med den inifrån kommande, menade professor Beck. Dessutom är hemundervisning mer flexibel och kan lättare ta in ny kunskap.

Hans slutsats var att skolor och myndigheter borde samverka med hemundervisare, snarare än att motarbeta dem. Hemundervisning håller liv i den kunskap som den institutionaliserade skolan har svårt att förmedla. Vi kommer inte ifrån att kunskap, ytterst sett, är personlig.

Slutorden från professor Beck blev därmed rätt skarpa: "De norska hemundervisarna är förtrupperna i utvecklingen av det norska skolsystemet".

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/714.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN