Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 813, den 27 augusti 2018

Varför en sådan polarisering i debatten?

En förutsättning för att mänsklig kommunikation ska främja mänsklig potential är ju att man lyssnar till den som tänker annorlunda och vid behov nyanserar sina uppfattningar. I en polariserad debatt sker sällan någon sådan utveckling. Det blir istället mer av ett verbalt skyttegravskrig.

En viss polarisering av den politiska debatten har vi haft länge, inte minst mellan de bägge politiska blocken i Sverige. Men det har funnits en viss sans i den. Idag kan vi dock se en stark polarisering av uppfattningarna i USA – antingen älskar man den nuvarande presidenten eller så vill man att han avgår snarast. I Storbritannien ser vi en liknande polarisering i debatten om brexit. Även i Sverige kan vi inför valet se en starkare polarisering av debatten.

Kan man peka på några faktorer som drivit fram den här utvecklingen? Ja, det är ju alltid svårt att förklara komplexa samhällsskeenden men helt klart finns två faktorer vars synergi har bidragit: 1) sociala medier och filterbubblor, 2) en ökad psykisk ohälsa vilket drabbat mognaden hos en hel generation.

Populära sökmotorer på internet och sociala medier har bidragit till att många hamnat i filterbubblor. Vi ges information som stärker de intressen och uppfattningar vi redan har och får mindre kännedom om andra uppfattningar. När alla läste samma tidningar eller såg på samma TV-kanaler, alla med uppdrag att vara hyfsat allsidiga i informationen, då fick de flesta kunskap om vad andra tyckte, även de man inte höll med. Idag är det möjligt att helt isolera sina uppfattningar och sällan höra mothugg. Resultatet kan bli en polarisering där den egna uppfattningen cementeras och man får mindre förståelse för andras.

Att den psykiska hälsan försämrats rejält hos våra unga de sista 30 åren är väl känt genom statistik från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Förmågan att känna samtidiga motstridiga känslor, integrativ förmåga, är en av de mognadsfaktorer som vi först tappar vid emotionell stress. Vi blir sämre på att samtidigt uppleva: "å ena sidan känns detta rimligt", "å andra sidan har även motsatt uppfattning sin rimlighet". Den integrativa förmågan är vad som gör oss människor civiliserade, ger oss impulskontroll och hjälper oss att transcendera polariserade debatter och hitta nya synsätt. När vi tappar denna förmåga, helt eller delvis genom vardagens emotionella överbelastning, så blir detta givetvis en katalysator för den polariseringen som skapas av filterbubblan.

Det förefaller som just synergin av de bägge fenomenen bidrar till de kraftiga effekterna. Man kan tänka sig att filterbubblor snabbt skulle kännas fel av människor med god integrativ förmåga. Troligtvis skulle effekterna också mildras om de emotionellt stressade alla läste hyfsat allsidiga media.

Fenomenet med polarisering i debatten visar hur centralt ett fokus på mänsklig potential är i dagens demokratiska debatt.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/813.html


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN