Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 666, den 5 december 2011

Lärbarhetsfaktorn – elever med lärförmåga

Dr Gordon Neufeld, den kanadensiske psykologen och pionjären inom barns- och ungas utveckling, har varit i Sverige och givit två studiedagar och tre föredrag under en intensiv vecka. Lärare, rektorer, elevvårdspersonal och föräldrar har serverats en lång rad aha-upplevelser.

En av studiedagarna hade temat "The Teachability Factor" vilket skulle kunna översättas till "lärbarhetsfaktorn" eller med andra ord, förmåga att lära.

Dr Neufeld inleder: "Trots stora framsteg i pedagogik, teknologi och läroplaner så har undervisning blivit svårare och skolor alltmer ineffektiva. Undervisning resulterar inte alltid i lärande."

"Problemet ligger inte i huvudsak i vad vi lär ut eller hur vi undervisar, utan i den sjunkande lärbarhetsfaktorn hos dagens elever, fortsätter dr Neufeld. Snabbt förklarar han att dagens problem inte behöver vara lärarnas eller ens skolans fel.

Därmed har dr Neufeld landat i nyckelfrågan: "Vad är det som gör våra elever lärbara?" Han svarar på frågan genom att tala om tre grundläggande utvecklingsprocesser som gör elever "lärbara" och därmed mottagliga för pedagogiska metoder (se Strategier nr 614). Gemensamt för de tre processerna är att de kräver att eleven har ett öppet hjärta och god kontakt med sina känslor. "E-motion is the engine of maturation", säger dr Neufeld med hänvisning till modern neurofysiologi. Känslorna är motorn som driver lär- och mognadsprocesserna hos eleven.

Häri ligger problemet, fortsätter dr Neufeld. Skälet till att så många barn och unga har svårt att lära är just att de av olika skäl förlorat kontakten med de känslor som driver lär- och mognadsprocesserna. Dessa sårbara känslor kan lätt störas av för mycket separation, skamkänslor, stress, rädsla eller av en hög allmän känslighet, s.k. orkidé-barn.

Inlärnings- och beteendeproblem beror ofta på att elevens känslighet har blivit överbelastad, vilket lett till ett emotionellt försvar och därmed stopp i utvecklingen i att lära och växa, menar dr Neufeld.

En nära emotionell anknytning med en trygg ansvarsfull vuxen är den lösning som kan få olärbara elever att åter bli lärbara. Exemplen är otaliga. Lärare som förmår skapa nära och god emotionell vuxen-elev relation får ofta fart på utvecklingsprocessen även hos elever med svåra problem.

Skolpersonalen som lyssnat på studiedagen känner sig befriade av att förstå att det sällan är deras undervisning som fallerar för vissa elever. Samtidigt inser de att lösningen är svår och ibland även praktiskt omöjlig. Föräldrar inser att det ligger ett stort ansvar på dem, ett ansvar som skolan aldrig fullt ut kan ta. Kan föräldrar skicka trygga, emotionellt välnärda barn till skolan så kan också skolans lärare undervisa barnen med goda resultat. Däremot kan skolmiljön inte alltid ge näring till elever med emotionell hunger.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/666.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN