Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 667, den 19 december 2011

Att växa till sin fulla potential i unga år

Ett av Strategiers grundläggande syften har alltid varit att hjälpa människor att växa till sin fulla potential. Expertisen vet att personlig utveckling börjar tidigt, men det är ont om modeller för hur vi växer i unga år. Idag finns dock ett klart synsätt.

"Tre oreducerbara behov som måste mötas för att barn ska kunna utveckla sin fulla potential som människor". Så formulerade sig dr Gordon Neufeld på ett av föredragen i Sverige. Barn som utvecklas till sin fulla potential kommer att kunna fungera självständigt, växa genom motgångar och fungera socialt genom att samtidigt vara en individ och del av en grupp – de kommer att vara civiliserade, ansvarstagande, hänsynsfulla och jämlika. Vilka är de tre oreducerbara behoven?

1) Behov av riktig fri lek. Fri lek är att kunna leka och röra sig fritt inom ett tryggt och säkert område i en spontan aktivitet som inte kan läras ut eller kommenderas. Det är inte arbete eller skola och det får inte vara på riktigt. Det ska vara lek i syfte att upptäcka den egna personen och hitta sätt att uttrycka sig på, i pur glädje och bortom livets vanliga begränsningar. I leken kan barnet tryggt lära känna sig själv bortom regler och konsekvenser.

Fri lek kräver frihet från strukturerade aktiviteter, undervisning, arbete, konsekvenser och stimuli, samt framförallt frihet från ansvar att upprätthålla anknytningen med viktiga vuxna personer.

2) Behov av vila. Med vila menas här att slippa behöva få saker och ting att fungera, att slippa ansvar för resultat inklusive vuxnas känslor och beteenden, och att inte behöva offra det ena för det andra. Vila innebär återigen att det är ett vuxenansvar – inte ett barns ansvar – att upprätthålla anknytningen barn-vuxen. Rastlöshet är inte ett personligt drag, utan ett tecken på en oförmåga att finna vila. Det är under perioder av vila som all verklig utveckling sker, både fysiologisk och psykologisk.

3) Behov av känslor och tårar. Motgångar är en del av livet i vilket ingår vuxen gränssättning. Vi möter sådant vi inte kan förändra, där vi istället måste förändra oss själva. För barnet kan det vara så enkelt som att inte få en kaka före maten. Mekanismen som får oss att ge upp inför det fruktlösa i syfte att gå vidare innefattar sorg och gråt. Enkelt uttryckt, att kunna lära av sina misstag kräver tårar.

Gemensamt för dessa tre behov är att de kräver att barnet har tillgång till en nära emotionell anknytning till en vuxen.

Runt sjuårsåldern växer de flesta barns förmåga att tidvis klara utmaningar som inte är lek, till exempel skola. Dock är inte alla barn skolmogna i sjuårsåldern. Att tvinga på barn sådant de saknar mognad för bara hindrar fortsatt utveckling.

Som Strategier hävdat tidigare är det uppenbart att vi befinner oss vid startpunkten för ett helt nytt paradigm gällande lärande och växande för våra unga.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/667.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN