Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 653, den 26 april 2011

Ungerns familjepolitiska EU-konferens

Det kommer ett brev med e-post undertecknat av den ungerske familjeministern. Jag är inbjuden att under det ungerska ordförandeskapet i EU tala på en konferens om familjefrågor – den första konferensen i sitt slag i detta sammanhang.

The Hungarian Presidency Conference on Demographic Change genomfördes den 28-29 mars i Budapest. Forskare, politiker och familjeorganisationer var representerade. Temat var de låga födelsetalen som berör särskilt Ungern, Italien och några andra EU-länder. Vilka "best practices" finns i Europa för att stärka familjer att vilja få fler barn?

Ursprunget till min inbjudan var ett tal jag hållit i EU-projektet Familyplatform i egenskap av styrelseledamot i en svensk familjeorganisation. Mitt tal var en sammanfattning av min bok och de kritiska synpunkter som kan läggas på svensk familjepolitik utifrån aspekten hälsa, lärande och personligt växande. Bägge talen återfinns i den avslutande länken.

Det mest fascinerande med konferensen var den stora spännvidden i uppfattningar i frågan, som finns i Europa. Alla verkar dock överens om forskningen som säger att europeiska familjer vill ha fler barn än de till slut faktiskt får. Då väcks frågan hur man bäst kan stödja familjer att få det antal barn som de faktiskt önskar.

En brittisk sociologiprofessor refererar till flera studier som säger att 20% av kvinnorna sätter karriären främst och sällan får fler än 1–2 barn. Runt 50% vill kombinera arbete med familj enligt svensk modell, och återstående 30% prioriterar barn och familj. Den senare gruppen vill helst vara hemmamammor när barnen är små och deltidsarbetande när barnen blir äldre. Dessa mödrar föder klart flest barn per kvinna och är därmed de som kan lösa demografin, om de ges lämpligt stöd.

OECD:s representant hade en annan syn. Viktigast är att utrota barnfattigdomen, säger han. För att göra detta måste kvinnor ut och arbeta, och då måste vi bygga ut förskolorna kraftigt i hela Europa.

En holländare i EU-kommissionen berättar stolt att Holland lyckats få samma goda demografiska utveckling som Sverige, men till en mycket lägre kostnad, genom att underlätta deltidsarbete för föräldrar.

Representanten från European Women’s Lobby menar att jämställdhet måste vara det främsta målet med all familjepolitik.

En ungersk professor från Semmelweis-universitetet presenterar den mest nyanserade uppfattningen: De som inte vill ha barn ska inte övertalas att få barn. De som vill börja arbeta tidigt efter barnets födsel ska respekteras för detta. De som själva vill ta omsorg om barnet i hemmet ska kunna göra detta på ett värdigt sätt och få respekt för det värde som deras omsorgsarbete tillför samhället.

Frågan om familjepolitik är het i Sverige, men den är minst lika het i Europa och åsiktsbrytningarna närmast ännu större.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/653.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN