Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 786, den 8 maj 2017

Den svenska skolfundamentalismen

Vittnesmål om en allt tydligare svensk skolfundamentalism når mig ständigt i olika kanaler. Vittnesmål om ett skoltvång bortom sans och vett, även när det uppenbart är olämpligt. Men det är inte ett skolproblem. Det är ett politiskt problem.

Det brukar handla om en elev som av det ena eller andra skälet har grava problem i skolan. Det kan vara mobbning, högkänslighet, bokstavsdiagnoser eller någon form av autism eller andra särskilda behov. Föräldrarna ser att barnet mår dåligt, skolan har inte resurserna att lösa problemen men känner sig tvingade av skollagen att ha barnet i skolan oavsett omständigheterna. Föräldrarna ser sig till slut nödsakade att hålla barnet hemma. Då kommer snabbt en socialanmälan och så småningom viteshot, tillräckligt för att skrämma slag på de flesta föräldrar.

Många andra demokratier ger dock en annan utväg. Under mina besök i Kanada (som enligt PISA har ännu bättre skolresultat än Sverige) hör jag regelbundet föräldrar som berättar: "O, det var ett sådant problem i skolan, det gick bara inte att lösa, så jag tog hem barnet mitt. Nu gör vi hemundervisning en tid." Fullt lagligt och dessutom kulturellt accepterat.

Sveriges skollag säger tydligt att undervisningen ska ges stöd och individualiseras så att eleven fungerar i skolan. Men alla som arbetar i skolan vet att detta inte är praktiskt möjligt. Få kommuner är beredda att skjuta till de pengar som skulle behövas. Dessutom kan inte allt lösas med pengar.

Varför är det på detta viset? Jo, Sverige har skolplikt till skillnad från de flesta demokratier som har läroplikt. I dagens situation med en eskalerande psykisk ohälsa hos unga och ett svagare föräldraskap blir skolplikten en skolfundamentalism.

Trogna Strategier-läsare vet att forskningen är tydlig med att hemundervisning ger utmärkta sociala och akademiska utfall förutsatt att det är föräldrarnas önskemål och vilja.

Socialtjänsten har till uppgift att omhänderta barn som far illa i sina hemmiljöer. Det borde vara fullt rimligt för föräldrar att ha rätt att omhänderta till hemmet barn som far illa i skolan.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är skolans fel. Jag träffar regelbundet skolfolk som gör sitt bästa utifrån de resurser och krav som ställs på dem. Men inte allt som krävs av dem är elevens bästa – skolplikten blir fundamentalistisk.

Varför ordet fundamentalism? Jo, därför att skolplikten blivit en ideologi som inte längre tjänar barns utveckling. Det är när skolgång inte längre handlar om att lära sig bättre eller utvecklas bättre socialt, utan för att uppfylla en mer eller mindre verklighetsfrämmande ideologi.

Skolan fungerar för många barn, medan det är omöjligt att med begränsade resurser garantera detta för alla barn. Föräldrar är ytterst ansvariga enligt föräldrabalken och måste ges större spelrum.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN