Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 338, den 7 januari 1997

Välj öppenhet istället för rädsla

Många som jag möter talar om för mig att det råder "Management by Fear" på deras arbetsplats. Man vågar inte säga ifrån, tycka till eller tänka en annan linje än cheferna. Rädslan är att man möjligtvis kan mista sitt arbete om man uppfattas som oppositionell.

Orsaken skulle vara det rådande arbetsläget i landet där många är rädda för nedskärningar, omorganisationer och annat som kan betyda att man inte längre behövs på jobbet. Då resonerar många att det är bättre att hålla tyst än att säga sin mening.

Detta ger oss en skrämmande paradox. Samtidigt som man i personalplanen säger sig vilja ha initiativrika, kreativa, nyfikna, ansvarsfulla människor råder det allt för ofta en stämning där man är osäker på hur ens åsikter tas emot. "Det är bättre att låta bli än att chansa och göra bort sig."

Vem som helst kan räkna ut att utvecklingen stannar av om människor är rädda. Vem kommer att ta ansvar eller initiativ i en organisation där människor känner sig osäkra och utlämnade?

Trots oro och omorganisationer måste vi välja öppenhet istället för rädsla. Rädsla är inget alternativ för framtiden. Öppenhet är den enda vägen. I en "öppen" atmosfär där man menar allvar med att uppmuntra till nytänkande och ifrågasättande kommer man på nya och bättre lösningar. I en organisation präglad av rädsla blir framtiden ännu mörkare. Hur kan man då uppmuntra denna öppenhet?

Här är några förslag:

  • Tonen från cheferna är givetvis av mycket stor betydelse. De måste visa att de menar allvar när de använder ord som ansvar, initiativ och kreativitet. De behöver veta och förmedla att progressiva organisationer använder öppenhet som ett verktyg till förnyelse och utveckling. Uppmuntra cheferna att samtala och besöka "fotfolket" hellre än att gräva ner sig i pappersarbete och möten.

  • Alla vet att öppenhet är bättre i det långa loppet. Om många är överens om att det råder rädsla istället för öppenhet, skaffa exempel på detta, gå samman och lägg lugnt och sakligt fram er sak för cheferna. Det är lättare om man är många.

  • Börja möten och sammanträden med att deklarera att man eftersträvar öppenhet, olika åsikter och avvikande idéer. Tjata om det – då går budskapet fram!

  • Låt de som har en annan idé verkligen ta fram sin idé och arbeta med den. Se till att det alltid finns flera projekt eller arbetsgrupper på gång som experimenterar och provar nya grepp. Då blir det ett synligare bevis på att ni uppskattar initiativ.

  • Öppna alla möjliga informationskanaler. Får man information är det lättare att känna sig delaktig.

Att vända en rädd organisation till en öppen organisation är lättare sagt än gjort. Det börjar med en grundsyn att öppenhet gagnar alla på sikt. Må detta nummer av Strategier stärka er i denna övertygelse.

Lycka till! John Steinberg


© 1997 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN