Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 279, den 18 april 1994

Den goda pedagogen – även i Kina

Hur vill vi att våra pedagoger ska vara? Under flera år har jag använt en enkel övning på mina kurser i pedagogik för att få fram deltagarnas syn på en bra pedagog. Resultatet är märkligt nog nästan alltid detsamma – även i Kina. Här är en beskrivning av övningen och resultaten.

Först utvidgar jag begreppet pedagog genom att ställa frågan: Vem var din första pedagog? Efter en stund säger någon det självklara svaret: "Mamma". Visst, mamma var ju vår första pedagog!

Deltagarna får skriva en lista med de "pedagoger" de mött under sitt liv som har gjort ett starkt intryck på dem, positivt eller negativt. Det kan vara föräldrar, lärare, idrottstränare, musiklärare eller utbildare i arbetslivet. Jag ber dem dela in dem i två kolumner: Bra pedagoger jag har mött och Mindre bra pedagoger jag har mött.

Sedan får deltagarna för varje pedagog skriva ner de egenskaper som de tyckte gjorde dem till bra resp. dåliga pedagoger. Slutligen ber jag dem stryka över de negativa egenskaperna hos de mindre bra pedagogerna och skriva dit motsvarande positiva egenskaper. De får sedan i ett grupparbete sammanfatta och presentera de 7–9 viktigaste egenskaperna hos en pedagog utifrån sina egna erfarenheter.

Det är många deltagare från olika arbetsplatser som har bidragit till denna sammanställning. Jag har t.o.m en lista från några kinesiska pedagoger som deltog på min kurs under ett studiebesök i Sverige.

Här följer ett sammanfattning av egenskaper hos den goda pedagogen:

  • Den goda pedagogen är en positiv person med självförtroende som bjuder på sig själv samt har auktoritet, lugn och spontanitet. Kineserna menar att det ska vara en person med en god karaktär.

  • Den goda pedagogen är kunnig i sitt ämne, givetvis. Enligt kinesisk pedagogik t.o.m mycket kunnig.

  • Den goda pedagogen lägger sig på rätt nivå, talar tydligt, har ett intressant och målande språkbruk och ett tydligt och konsekvent kroppsspråk.

  • Den goda pedagogen är en uppmuntrare som lyfter fram och förstärker det positiva. Jag har på alla mina pedagogkurser hittills bara mött en enda person som till en början inte instämde i detta.

  • Den goda pedagogen skapar ett bra inlärningsklimat – lyssnar, är ödmjuk, engagerad och motiverar eleverna. Han/hon visar stor omtanke om eleverna, enligt kineserna.

  • Den goda pedagogen har humor. Detta är en punkt som mycket ofta kommer fram i den här övningen.

  • Slutligen så kombinerar den goda pedagogen, som kineserna uttrycker det, teori med praktiska erfarenheter.

Ibland kan man tro sig vara ensam om en viss uppfattning. Då kan det vara skönt att veta att ens uppfattning delas av andra t.o.m. ända bort i Kina.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1994 Fortbildningsbrevet Strategier för Positiv PåverkanUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN