Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 602, den 12 januari 2009

Rakt in i getingboet – ger växande för alla

Personlig utveckling handlar om att hantera gränstrakterna av sin egen bekvämlighetszon. Om detta har vi ofta skrivit i Strategier. Fast ofta lurar vi oss själva för att det är så bekvämt. Här är ytterligare en strategi – för växande för alla.

I arbetet med min bok Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige har jag upptäckt åtskillig ny kunskap som ställer etablerade föreställningar på ända vad gäller hälsa, lärande, pedagogik och emotionell anknytning. Goda nära relationer förefaller vara en mycket viktigare faktor för lärande och hälsa än vi hittills trott. Detta får en rad konsekvenser i synen på lärande och hälsa i förskola, skola och vuxenliv.

Sommaren 2008 talade jag på detta tema under Almedalsveckan. Några riksdagspolitiker lyssnade. I december var jag inbjuden att tala på ett seminarium i riksdagshuset på temat Trygga barn – Trygga familjer – Familjens roll på 2000-talet. Jag skulle få 15 minuter att inleda som en av tre talare. Sedan skulle en diskussion följa. Hur skulle jag tackla detta politiskt prekära ämne i politikens salonger? Min första tanke var: Linda in alla fakta och slutsatser mjukt och försiktigt. Men det skulle jag inte hinna på 15 minuter.

Istället bestämde jag mig för att gå rakt in i getingboet och utan krusiduller presentera alla fakta och slutsatser jag fann väsentliga i sammanhanget. För att inte missa något frångick jag min tes att alltid tala fritt, och utgick helt från ett manus.

Det är något befriande att utifrån tillgängliga fakta säga som det är. Diskussionen blir enklare. Ev. tveksamma fakta kan ifrågasättas, andra slutsatser kan prövas. Men framförallt verkar det befriande för människor att få höra en idé i klartext.

Samma morgon som detta skrivs läser jag två artiklar i tidningen som på samma sätt talar klartext i kontroversiella frågor.

Riksdagsseminariet gav mig insikten att utveckling kanske bäst främjas, både för en själv och för omgivningen, när man går rakt in i getingboet – den mest infekterade frågan inom ens ämne, och sedan ser vågat och nyktert på detta. Detta skapar förutsättningar att tala om det som ingen vill eller vågar diskutera. Självklart finns några regler för att detta ska fungera:

  • Klargör problemet, ge fakta, möjliga tolkningar och lösningar. Undvik varje form av personlig attack.

  • Visa dina källor – dela ut ett papper eller ge en internetlänk – för dessa.

  • Tala klarspråk om exakt vilka problemen är, eller kan bli, och varför. Dra dig inte för tydliga exempel och one-liners som förtydligar budskapet.

  • Låt det synas i ditt kroppsspråk att du står för din uppfattning. Var tydlig och bestämd i ditt framförande. Be inte om ursäkt och mildra inte budskapet.

Mitt klara budskap togs emot oväntat väl. Vad jag sa var klart kontroversiellt, men bygger i stort sett på Strategier-kunskap.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs talet på www.strategier.se/602.html


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN