Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 286, den 12 september 1994

Inlärningsrevolutionen

"Den värld vi lever i förändras fyra gånger snabbare än våra skolor." Det provocerande citatet finns att läsa i boken Inlärningsrevolutionen av Gordon Dryden och Jeanette Vos (Brain Books, 1994). Boken är en mycket intressant, annorlunda och användbar sammanfattning av nya rön om inlärning.

Att jag valde ut just detta citat bland de hundratals kluriga skisser, diagram och citat som finns i boken är för att påminna oss om att allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt nya inlärningsmetoder. Företag kommer inte att överleva om de inte håller sig à jour med ny teknik och nya möjligheter. Skolor tycks överleva oavsett vad som händer ute i världen.

Jovisst försöker skolpersonal och de som arbetar på utbildningsavdelningar inom företag och andra organisationer gör sitt bästa för att förnya sig. Men det borde finnas utrymme för ännu flera experiment, flera vågade satsningar och mycket mer nytänkande.

Det som tycks förena många av de nya inlärningsmetoderna är helhetssynen. Det betyder att så gott som alla nya metoder bygger på tanken att kroppen, huvudet och hjärtat måste samverka vid inlärning. Suggestopedimetoden är ett bra exempel. Denna pedagogik går ut på att försätta eleven i ett avspänd och koncentrerad tillstånd (kroppen), tilltalar lusten att lära (hjärtat) samtidigt som kluriga övningar och repetitioner tilltalar intellektet.

I boken Inlärningrevolutionen kan du läsa om en rad intressanta metoder och försök, allt från hur små bebisar kan lära sig att läsa, till nya former av föräldrautbildning, till forskning om inlärningsstilar, till snabbläsningsmetoder och mera om mindmapping.

Dryden är Nya Zeelänsk journalist och Vos är amerikansk forskare i pedagogik som har förenat sina undersökningar i denna spännande bok.

Om du har bestämt dig för en inlärningsrevolution på din arbetsplats, hur kan du komma igång?

  • Läs. Boken "Inlärningsrevolutionen" ger en bra sammanfattning.

  • Studera. Kurser finns det gott om. Var med och upplev annorlunda former.

  • Prova. Börja med små saker du tycker du behärskar – att möblera annorlunda, att utnyttja musik, att skapa ett enkelt rollspel eller annan aktiv gruppövning.

  • Ha ett öppet sinne. Erkänn befintliga ritualer, men var öppen för alternativ.

  • Prata med andra om betydelsen av ett öppet sinne. Gå fram sakta men säkert. Boken heter Inlärningsrevolutionen men en inlärningsreform är lättare att smälta.

Lycka till! John Steinberg

Mer info på www.strategier.se/286.html


© 1994 Fortbildningsbrevet Strategier för Positiv PåverkanUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN