Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 658, den 15 augusti 2011

Att komma igen och gå vidare

Vi har kört fast och vi kommer inte vidare, eller förutsättningarna på jobbet har förändrats på högre ort. Inget att göra, vi måste släppa taget för att kunna komma igen och gå vidare. Det hela är en central mänsklig neurologisk process.

Kriser i privatlivet är ofta av samma slag. Det är en kris just därför att det handlar om en hotande eller faktisk omorientering i våra nära relationer.

"Den som konstruerade den mänskliga hjärnan" – vare sig vi tror på evolutionen eller en högre makt – har naturligtvis tänkt på detta och insett att människan måste gå att "starta om", det måste finnas ett sätt för människan att släppa taget, komma igen och gå vidare. Annars överlever vi inte som art. En sådan process finns och den träder i kraft i allt från triviala dagliga motgångar till mer besvärliga kriser.

"Sadness is your heart calling you home" var ett talesätt på en personlig utvecklingskurs på 1980-talet. Talesättet beskriver bildligt vad som händer. Vi känner sorg och nedstämdhet när vårt hjärtas engagemang i människor eller projekt måste förändras eller upphöra. Hjärtat kallar "hem" det yttre engagemanget för att senare kunna använda det i andra sammanhang.

Den kanadensiska psykologen Gordon Neufeld använder begreppet "futility" (fruktlöshet) när vi ställs inför ett hinder som vi inte kan förändra: Barnet vill ha en bulle före middagen men pappa eller mamma säger bestämt nej – sätter en gräns. Vad händer? Jo, barnet gråter. Detta är nödvändigt för att barnet ska släppa bullen och kunna gå vidare. Som förälder behöver man bekräfta känslan: "Jag förstår att du är ledsen över att inte få en bulle nu." Känslan av sorg som utmynnar i tårar är avgörande för att sätta punkt, göra en lärdom, och kunna gå vidare enligt neurobiologin, säger Neufeld.

I vuxenlivet kan de smärre motgångarna stanna vid ett ögonblicks frustration, där vi ger upp och går vidare. Men vid större förändringar kan vi få den kris som beskrivs bl.a. av Elisabeth Kübler-Ross’ och Johan Kullbergs respektive kriskurvor som båda innefattar en period av sorg.

Motgångar i livet, stora och små, är oundvikliga i det mänskliga livet. De drabbar oss alla förr eller senare. Vi hanterar motgångarna genom att känna känslorna och bearbeta upplevelsen för att kunna gå vidare med ny energi. Barn som inte känner känslorna lär sig inte av gränserna. Energiska vuxna som har svårigheter att släppa taget blir gärna perfektionister.

  • Vi behöver bejaka våra känslor vid förändringar, och att trösta barn som fått ett nej – utan att för den skull ge vika.

  • I arbetet behöver vi kunna bestämma oss för när nog är nog, och lägga ner sådant som inte verkar vilja fungera, och acceptera känslorna runt detta.

Människor är kännande varelser och känslorna är intellektets näring.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/658.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN