Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 528, den 12 september 2005

Är individualism bra eller dåligt?

Ordet individualism används allt oftare. Ofta får det beteckna girighet, egoism och sätts i motsatsförhållande till t.ex. medmänsklighet. Det är dock en falsk individualism. För femtio år sedan kännetecknade begreppet individualism en människa som erövrat sin fulla mänsklighet.

Ska vi kunna föra en diskussion om att växa som människa så är det viktigt att vara klar över begreppen. Vi behöver ett begrepp för att växa till dem vi är ämnade att bli. Vi kan tala om äkta individualism och falsk individualism. Äkta individualism står t.ex. inte i motsatsförhållande till solidaritet eller medmänsklighet.

För psykologen Abraham Maslow, en pionjär i forskningen på psykisk hälsa, så var individualism eller självförverkligande ord som betecknade dem som befann sig högst upp på hans välkända behovstrappa. De hade hittat sig själva, övervunnit sina rädslor och funnit ett positivt sätt att uttrycka sin unika personlighet i livet. De kännetecknades av en mycket god uppfattningsförmåga och en djup känsla av samhörighet med andra människor.

Psykoanalytikern Erich Fromm, som under andra världskriget skrev klassikern Flykten från friheten, talar om den äkta individualisten som den autentiska människan. Själviskhet har inget med individualism att göra, enligt Fromm. Snarare är själviskhet en bristande själslig mognad. Motsatsen till individualism är den auktoritära människan, den som gärna auktoritärt styr över andra.

Att förverkliga sig själv – äkta individualism – kan enkelt uttryckt sägas vara att lyssna till sin inre sanning och genom livet vidga sin bekvämlighetszon till att omfatta hela sin personlighet.

Äkta individualism ger fler upplevelser av frid och känslan av att vara hemma med oss själva. Det minskar betydelsen av pengar och statusattribut och ökar betydelsen av relationer, att ge uttryck för sin inre sanning och bidra till en bättre värld. Ett autentiskt liv gör oss friskare därför att vi är mer tillfreds med vårt liv.

I en värld av äkta individualister kommer människor att se mer olika ut. Var och en har sin egen kallelse och livsstil. Däremot kommer den inre synen på livet att vara mer lika. Kommunikation blir lättare; människor känner igen varandras livsväg mot att erövra sin fulla mänsklighet. Vare sig de är lärare, programmerare, chefer, sjuksköterskor eller politiker så kommer de att förstå mänskligt växande.

Missförstånd, projektioner och konflikter kommer att minska eftersom äkta individualister ser saker som de är och dessutom har bättre självförtroende.

Den svenska folkhemsvisionen har tagit Sverige ett stort stycke framåt jämfört med förra sekelskiftet. Morgondagens svenska framtidsvision behöver innehålla allas möjlighet att erövra sin fulla mänsklighet – äkta individualism.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs fler artiklar på www.strategier.se/528.html


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN