Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 737, den 23 februari 2015

Vårdnadsbidraget – och att lära och växa

Efter regeringsskiftet i höstas har vårdnadsbidraget åter kommit upp på den politiska dagordningen. En riksdagsmajoritet för avskaffande finns nämligen inom räckhåll ifall folkpartiet röstar med de rödgröna. Men är det bra att avskaffa vårdnadsbidraget ur lära-växa synpunkt?

Dagens version av vårdnadsbidraget infördes 1 juli 2008 av dåvarande alliansregeringen och syftar till att stödja de föräldrar som av något skäl inte utnyttjar förskolan. Vårdnadsbidragets 3 000 kr i månaden ger något av de ca 12 000 kr i månaden som varje förskoleplats subventioneras med. Vårdnadsbidraget finns idag i en dryg tredjedel av Sveriges kommuner.

Vårdnadsbidragets belackare presenterar nu en rad olika skäl för ett avskaffande med fokus på jämställdhet och integration. Av någon anledning talar de aldrig om barnen, och om barns olika behov.

Men ett fokus på hur vi kan lära och växa, och fylla vår fulla mänskliga potential placerar vårdnadsbidraget i ett annat ljus.

Att ett friskt samhälles målsättning måste vara att möjliggöra för alla medlemmar att uppfylla sin fulla potential, är okontroversiellt. Bred enighet finns också om betydelsen av de första åren i livet för god hälsa och utveckling livet igenom.

Det finns även en människorättslig aspekt. Ett flertal MR-konventioner slår fast att det är föräldrarna, och inte staten, som har det övergripande ansvaret för barnens fostran och utbildning. Utan vårdnadsbidrag finns i praktiken inget annat val än förskola, och detta är inte alla föräldrars förstahandsval under de första åren. Utan att gå djupare in i saken kan man säga att vårdnadsbidraget är nödvändigt för att uppfylla Sveriges konventionsåtaganden.

Men låt oss gå tillbaka till utvecklingsaspekten. De känsligare s.k. orkidébarnen – en tredjedel av alla barn – kommer att ha större behov av nära omsorg än andra barn för att utvecklas på bästa sätt. Det är inte alltid dagens förskolor kan fylla deras behov. Grupperna är för stora och personalen för få trots heroiska insatser från många av dem. Politiskt styrd finansiering och känsliga barn är en dålig mix.

Föräldrar till känsliga barn behöver andra alternativ, och vårdnadsbidraget är ett självklart sådant alternativ. Den psykiska ohälsan hos unga och svenska skolresultat visar att det handlar om reella problem. I Finland, som ligger i Pisa-studiens toppklass, används vårdnadsbidraget för hela 56% av barnen i årskullarna. I Sverige rör det sig ännu bara om ett fåtal procent.

Jämställdhet är viktigt men kan inte köpas till priset av nästa generations utveckling. Integration finns inte plats att diskutera här, men att vårdnadsbidraget skulle försvåra integration kan starkt ifrågasättas.

Det bästa för svenska barn och familjer vore att fyra kloka folkpartister fronderar och räddar kvar vårdnadsbidraget.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/737.html


© 2015 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN