Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 564, den 2 april 2007

Goda relationer ger en bättre handlingsplan

En eftermiddag hittade jag ett citat som gav mig en aha-upplevelse. På kvällen gick jag på ett "medborgarmöte" där jag bor om en skola som eventuellt skulle läggas ner. Men det visade sig att kommunens politiker också ville lyssna på medborgarna.

Kommunen ville spara lokalyta i skolorna i området. Deras förslag innebar att en skola skulle läggas ner. Politikerna lovade dock att också utvärdera ett förslag från lokalbefolkningen. Så långt allt gott.

Jag fick omedelbart användning för insikten från citatet jag hittat. Citat lyder i översättning enligt följande:

Att handla har bara en mening i relation till något, och utan förståelse för relationen kommer handling endast att skapa konflikt. Att förstå relationer är oändligt mycket viktigare än att göra upp en handlingsplan. Citat från den indiske vishetsläraren Jiddu Krishnamurti (1895–1986).

Mötet var förutsägbart. Kommunens ekonomer hade räknat på ytorna i de lokala skolorna och hittat ett överskott. De föreslog att en skola skulle läggas ner och eleverna flytta till andra skolor. Men de boende i området ville behålla denna skola. Nedläggningen skulle bryta en mängd relationer mellan skolkamrater, skolpersonal och föräldrar. Barnen skulle få en längre och farligare skolväg. Kommunen talade om pengar och lokalbefolkningen om relationer. Jag tyckte mig ha hört det hela många gånger förut.

Vi har skrivit i Strategier tidigare om hur framgångsrika företag är duktiga just på att vårda sina relationer. På så vis behåller de kunderna och får lojala medarbetare. Chefen är relationsbyggare. Helt i analogi med citatet från Krishnamurti.

I vår rationella tid är det lätt att söka lösningar på olika problem vid kalkylprogrammet på datorn. Men utan att veta människors relation till de förändringar som planeras går det inte att göra en förändring utan konflikt och frustration. Detta gäller på såväl arbetsplatser som i samhället och i familjer. Så hur gör man?

  • Vi har tidigare skrivit om "ägandet" av förändringen som något centralt. En förändring som inberäknar både ekonomi och relationer är lättare för oss att "äga". Genom en diskussion där både ekonomi och relationer tas med i beräkningen kan en sådan vinna-vinna-lösning skapas.

  • Ett effektivt sätt är just att be de drabbade om ett sådant vinna-vinna-förslag som både löser det ekonomiska dilemmat och på ett tillfredsställande sätt vårdar relationerna. Jag gör det ofta på team-kurser. Det blir suveräna lösningar förankrade hos dem som kommer att drabbas av förändringarna. De "äger" förändringen.

Ofrivilligt brutna relationer kostar pengar. Det kostar motivation, stress och i värsta fall hälsa. För politiker kan det dessutom kosta väljare. Förmodligen kommer vi allt oftare bli ombedda att komma med egna förslag. Det är en positiv utveckling.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på: www.strategier.se/564.html


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN