Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 504, den 9 augusti 2004

Bygg på dina styrkor

"När du är på ditt arbete, upplever du då att du har möjlighet att göra det du är bäst på varje dag?" I en stor internationell Gallup-undersökning svarade endast 20% ja på detta. Vad skulle hända på våra arbetsplatser om det var dubbelt så många – alltså 40% – som upplever att de utnyttjar sina styrkor på jobbet varje dag?

Det skulle innebära en stor positiv omvandling, anser Marcus Buckingham och Donald O. Clifton, som är författare till boken Now, Discover Your Strengths. En av de största myterna som författarna vill avliva är den att utveckling sker när man förbättrar sina svagheter. Nej, säger författarna, utveckling sker när vi tar vara på våra styrkor och talanger.

I dessa författares tolkning är styrkor och talanger inte samma sak som att vara musikalisk, logisk, intelligent eller duktig i idrott. Det handlar snarare om förmågor som gör att man lyckas med relationer, att få saker gjorda eller att vara framtidsorienterad. En enkel test visar våra topp fem-styrkor ur en lista på 34 möjliga. Några exempel:

  • "Arrangören" är bra på att samordna många olika komplexa faktorer.

  • Om du har "tro" innebär det att du har starka övertygelser och värderingar som hjälper dig att driva igenom olika idéer.

  • Talangen "tillhörighet" innebär att du är bra på att hjälpa andra att känna sig involverade och delaktiga.

Konceptet att ta vara på sina styrkor och talanger leder till många viktiga tankar som har relevans för både privat- och arbetslivet. Till exempel påpekas betydelsen av självkännedom. Du behöver känna till dina styrkor för att mer medvetet utnyttja dem. Givetvis kan det få konsekvenser för chefen, som vill sätta ihop arbetslag som bygger på kollektiva styrkor och också se till att varje individ utnyttjar sina styrkor på bästa möjliga sätt, vilket kan bidra till meningsfullhet, kvalitet och en mer positiv syn på det arbete man utför.

För att hjälpa sina medarbetare kan det vara lämpligt att ställa sig själv frågor som:

  • Vet medarbetarna vad som förväntas av dem? Är det tydligt?

  • Har jag underlättat för medarbetarna att göra det som de är bäst på och trivs bäst med?

  • Uppmärksammar jag det som medarbetarna är bra på?

  • Har alla samma bild av vad kvalitet är, och vad gör jag för att uppmuntra kvalitetstänkande?

  • Har mina medarbetare möjlighet att säga sin mening, och tar jag vara på deras idéer och förslag?

  • Hur kan jag bidra till medarbetarnas utveckling och vidareutbildning?

Oroa dig inte så mycket för vad du eller dina medarbetare inte kan, utan planera för att bättre ta vara på vad ni redan kan och har läggning för.

Lycka till! John Steinberg

Bokinfo finns på www.strategier.se/504.html


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN