Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 773, den 24 oktober 2016

Ett nytt pedagogiskt paradigm

Efter att ha läst ett helnummer om hemundervisning av den amerikanska vetenskapliga utbildningstidskriften The Peabody Journal of Education så framstår tydligt okunskapen om detta nya paradigm.

Redan år 2000 gav The Peabody Journal of Education ut ett dubbelnummer om hemundervisning som redan då var ett starkt växande utbildningsfenomen i USA. Det här refererade numret publicerades 2013 (volume 88, issue 3).

Kontrasten att läsa den samlade aktuella forskningen om hemundervisning och hur de tolkas – även av sansade kritiker – är ljusår från den debatt, renons på all kunskap, som förs på olika platser i Europa, inte minst i Sverige. Implikationerna för framtidens skolutbildning och samhällsutveckling är stora. Hemundervisning är helt enkelt, i dagens västerländska samhälle, en revolutionär social kraft fullt i nivå med den digitala revolutionen.

Forskare på forskare refererar studie på studie på tusentals hemundervisade barn, studier som vederlägger varje fördom. Hemundervisade barn lär sig minst lika bra, har en minst lika god social utveckling, har minst lika god självbild och självkänsla och anpassar sig minst lika bra som framtida vuxna medborgare jämfört med skolbarn. Även den mest kritiske forskaren, som vill se ännu fler studier, säger utan tvekan att hemundervisning uppenbart är en giltig undervisningsform.

En av artiklarna visar hur hemundervisning idag i USA växer snabbast hos den svarta befolkningen. Föräldrarna ser detta som det bästa sätter att ge barnen en skolgång utan fördomar och mobbning.

Det är uppenbart att om man vill vara en seriös skoldebattör idag så måste man sätta sig in i forskningen på hemundervisning. Vår 150 år gamla uppfinning skola kan lära mycket av de insikter om lärande som görs i hemundervisning.

En av forskarna resonerar runt Thomas Kuhns paradigmbegrepp och ser hemundervisning som ett nytt paradigm som löser många av dagens utbildningsproblem. Samtidigt menar han att det är svårt med den stora investering de västerländska samhällena gjort både kulturellt och ekonomiskt i skolväsendet.

Ett särskilt problem med hemundervisning är förstås att det bara fungerar för föräldrar som själva har valt det. Dess framgång bygger helt på föräldrarnas engagemang. Man kan inte "införa" hemundervisning. Skola kommer att leva länge till.

Ingen i tidskriften tar dock upp de psykologiska förklaringar till hemundervisningens framgång och som framförts inte minst av dr Gordon Neufeld. Hemmiljön ger emotionell näring till nyfikenhet och lust att lära, samt en trygg miljö fri från social problematik som mobbning, vilket tar bort behovet av emotionella försvar.

En av forskarna sammanfattar konflikten mellan skola och hemundervisning så här: "Bara hemundervisning lyckas nå de mål som läroplanerna ställer upp för skolan."

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN