Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 856, den 10 augusti 2020

Har individen ett värde i Sverige?

Pandemin lyfter i debatten fram frågeställningar som länge legat dolda. Sommaren har bjudit på flera sådana. På Åland påminns man dagligen om pandemins läge i Sverige och Finland, siffrorna chockerar men det är inte allt, det finns mer.

I vårens sista Strategier-nummer, den 15/6, redovisade vi de då aktuella siffrorna. Idag, två månader senare, har Sverige fått 30353 fler smittade. Finland har fått 428 fler smittade. I Sverige har ytterligare 892 personer avlidit av covid-19. I Finland har ytterligare 5 personer avlidit. På Åland har ytterligare två personer blivit smittade under sommaren vilket per capita är i nivå med finska fastlandet. Den svenske statsepidemiologens förklaringar kan inte dölja att Sverige har misslyckats, och att det har kostat många människoliv.

Redan tidigt var skillnaderna i synsätt tydliga. I Sverige talade statsepidemiologen om att man inte skulle stänga ner så mycket, folk kunde ju må dåligt av det också, dessutom skulle ju flockimmuniteten ta hand om det hela så småningom, bara inte sjukvården överbelastades. Att en politiker snabbt insåg att flockimmunitet var ett olämpligt begrepp förändrade inte detta faktum.

Jag minns den första presskonferensen på Åland. Det åländska lantrådet, Veronica Thörnroos, öppnade med att säga, "Vi ska rädda liv, och vad det kostar är en senare fråga." Sannolikt sa den finska statsministern något liknande vid samma tidpunkt.

Man frågar sig: Har individen ett värde i Sverige? Eller… vad kan vara viktigare?

Sommaren har visat oss fler märkligheter:

Sverige har ovanligt långa häktningstider, personer som senare visar sig oskyldiga kan få tillbringa veckor och månader i häkte. De mår dåligt och självmord förekommer. De riskerar förlora både arbete och nätverk. FN har kritiserat Sverige i decennier och våra nordiska grannländer anpassade sig tidigt till FN. Men svenska regeringen har inget gjort. Beror det på att det är "bara" individer som drabbas?

Aftonbladet och Dagens Nyheter gjorde för tre sedan ett plågsamt reportage om en 13-årig flicka som blivit satt i "vård i enskildhet" på ett behandlingshem i regi av Statens Institutionsstyrelse, SiS. Efter några månader begick flickan självmord. FN:s barnrättskommitté hade så sent som 2014 uppmanat den svenska regeringen att upphöra med all isolering av barn. Men svenska regeringen har inget gjort. Har inte ens ett barn ett värde i Sverige?

Den finske sociologen och kulturhistorikern Jari Ehrnrooth sade det rent ut i debattartikel i Expressen i somras: "Sveriges coronapolitik pekar ut vad som händer när man prioriterar samhällets intresse före individens rätt till liv. Den totalitära demokratin tillåter kritik men korrigerar inte sin kurs." Han är inte ensam, flera opinionsbildare har liknande synpunkter.

Hur hanterar man problem som bägge politiska block accepterar? Hur får vi en översyn av mänskliga rättigheter i Sverige?

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Mer att läsa på www.strategier.se/856.html


© 2020 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN