Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 573, den 24 september 2007

Kunskapssamhällets viktigaste vana

Stephen Covey blev en världskänd managementförfattare med boken Sju vanor hos framgångsrika människor. Han har sedan skrivit fler böcker, bl.a. om framgångsrika familjer. I sin nya bok om den 8:e vanan, The 8th Habit, har han upptäckt kunskapssamhällets viktigaste vana.

Den 8:e vanan handlar om att hitta det som Covey kallar den egna unika rösten (voice). Denna "röst" eller detta unika uttryck för din person ligger i mötespunkten mellan dina talanger, ditt engagemang, dina behov och ditt samvete. Vi kan bli 50 gånger mer effektiva i arbetet genom att hitta vår unika röst, menar Covey.

Boken berättar om de frustrationer som många människor ger uttryck för i dagens arbetsliv: att känna sig trött, att känna brist på mening, att känna att man inte duger eller att känna sig stressad. Allt beror på att människor inte hittat en möjlighet att använda sin unika röst i arbetet.

Covey ger en stark bild av människans utveckling från jägare-samlare till bonde till industriarbetare till kunskapsarbetare och till det som Covey menar är nästa steg: visdomsarbetare.

Tänk dig en jägare-samlare som varje dag livnär sig genom jakt och samlande. Han möter en dag en bonde som sår frön i marken. Han upptäcker att bonden får 50 gånger så mycket avkastning på sitt arbete som han själv. Han lär sig att bli bonde. När en traditionell bonde möter en industriarbetare upptäcker han att denne är 50 gånger effektivare än han själv. Bonden kan bli avundsjuk eller känna sig hotad. Men bonden har knappast något val; antingen blir han industriarbetare eller så industrialiserar han sin bondgård.

Idag, menar Covey, håller kunskapsarbetarna på att bli 50 gånger effektivare än industriarbetarna. De bästa programmerarna är redan tusentals gånger mer effektiva än genomsnittet. Detta skapar förstås spänningar i vårt samhälle på samma sätt som i skiftet mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle. Idag befinner vi oss just i brytningen mellan industrisamhället och kunskapssamhället. Inträdesbiljetten till framtiden, menar Covey, är att hitta vår röst och ta ledarskap över oss själva. Framtidens framgångschefer blir de som hjälper medarbetarna hitta sin röst och att ge uttryck för den i arbetet.

Problemet idag är att de flesta människor i arbetslivet, oavsett position, är kvar i industrisamhällets tankevärld och människosyn. Chefer ser medarbetarna mer som saker, än som människor med unika förmågor, inre drivkrafter och egna visioner. Arbetet är för de flesta människor en roll där man förminskar sig själv, en ovana som vi sedan tar med oss hem och överför till våra barn, menar Covey.

Covey lyckas sätta fingret på något vi ofta skriver om i Strategier: att lyssna inåt, att vara inrestyrd, att ta kommando över sitt arbete, att använda personalsamtalet som ett forum för att utveckla sitt arbete.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo: www.strategier.se/573.html


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN