Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 608, den 6 april 2009

Mobbning – en ny syn på orsak och lösning

Skolverket rapporterade nyligen om att mobbningen fortsätter på många skolor. Det är inget unikt för Sverige, mobbning ökar i hela västvärldens skolsystem. De metoder som används verkar inte alltid fungera. Här presenteras ett nytt synsätt.

Baserad på neurobiologi, anknytningspsykologi och stor klinisk erfarenhet från både skolor och fängelser, ger psykologen Gordon Neufeld en helt ny bild av mobbningens orsaker och lösningar.

Mobbning är inget inlärt beteende och har inget med människosyn att göra, menar Neufeld. Mobbaren vet i regel inte varför han eller hon mobbar, det bara flyger ur honom eller henne. Mobbning beror istället på känslor och instinkter som kopplats fel i ett samhälle där utvecklingsprocessen hos unga avviker från den biologiskt inprogrammerade.

Mobbningbeteendet är bara toppen på ett isberg där det osynliga under ytan heter anknytning och sårbarhet. Två faktorer krävs för att skapa en mobbare: 1) att de intar den dominerande alfa-rollen i sitt förhållande till andra och 2) ett bristande emotionellt stöd från vuxenvärlden vilket innebär att de förtränger sin sårbarhet.

Barn och ungdomar är ännu inte vuxna utan behöver en kärleksfull vuxen som emotionellt skydd. Ingen faktor skyddar bättre mot psykisk ohälsa, mobbning och kriminalitet än den varma emotionella kontakten med en vuxen som bryr sig, ofta en förälder men kan även vara någon närstående eller en person på skolan.

Utan ett emotionellt vuxenstöd så skyddar barnet sin sårbarhet med ett avtrubbat hjärta och minskad empati. I kombination med starka alfa-instinkter (ledarinstinkter) medför detta att mobbaren instinktivt drivs att slå ner sårbarhet och svaghet hos den mobbade genom dominans, en svaghet som mobbaren inte uthärdar att se.

Mobbning är inget problem som kan lösas genom att förhandla mellan mobbare och mobbad. Straff, isolering, skolbyte eller konsekvenser snarast förvärrar situationen. Lösningen är istället att en vuxen träder in och skapar en trygg och kärleksfull relation med mobbaren – och en annan vuxen med den mobbade. Tillsammans med en kärleksfull vuxen återfår barnet eller ungdomen den beroendeposition som behövs för utvecklingen till att bli en mogen vuxen. När den mobbades hjärta öppnas genom vuxenstöd försvinner behovet att mobba. För den mobbade innebär vuxenstödet att även om mobbningen skulle fortsätta så blir den mindre skadlig för självkänslan och sårbarheten.

Neufeld berättar om ett fall där den mobbades föräldrar bjöd hem mobbaren på lunch, vilket fick omedelbar effekt. Just mat kan vara ett starkt medel som ett första steg till vuxet emotionellt stöd. Andra fall kan kräva andra lösningar.

Att mobbning blivit en epidemi i många västländer beror enligt Neufeld på svagare föräldraskap och sämre vuxenkontakter.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/608.html


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN