Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 385, den 22 februari 1999

Ett recept för kreativt samarbete

Ett vanligt synsätt är att det är extraordinära individer – forskare, uppfinnare, ledare – som åstadkommer storverk i vår värld. Författaren Robert Hargrove menar i sin bok, Mastering the Art of Creative Collaboration, att det idag snarare är extraordinära kombinationer av människor i samarbete som skapar storverk.

Kreativt samarbete är den enda möjligheten för många av dagens till synes olösliga problem, menar Hargrove och ger exempel som fredsträvandena i Mellanöstern, hungersnöden i olika delar av världen, resan till Mars m. fl. Enskilda karismatiska ledare räcker inte när hierarkier och specialisering kolliderar med den ökande komplexitet som vi ser i dagens värld.

I det kreativa samarbetet finns en potential till något mycket mer än vad enskilda individer och traditionellt samarbete kan åstadkomma.

Här följer Hargroves recept för ett kreativt samarbete i en grupp:

  • Steg 1. Deklarera det omöjliga – det som du vill åstadkomma. Hargrove citerar antropologen Margaret Mead som säger att genom historien så har det omöjliga i regel alltid gjorts möjligt av en mindre grupp människor som sett världen – och agerat – på ett nytt sätt.

  • Steg 2. Samla en extraordinär kombination av individer som kan göra det omöjliga möjligt. När människor från olika yrkesområden, utbildningsbakgrund, kulturer och erfarenheter möts skapas förutsättningar att förverkliga något verkligt nytt som aldrig tidigare sett dagens ljus. Som regel gäller att ju mer osannolika kombinationer av människor desto mer kreativa idéer.

  • Steg 3. Skapa ett mål som transformerar de möjliga idéerna till ett genomförbart projekt. Alla i gruppen behöver delta i detta. Målet måste vara förankrat hos alla och betyda samma sak för alla samt vara konkret och praktiskt realiserbart.

  • Steg 4. Gör en "Hur är läget?"-analys av det ni vill skapa. Analysera skillnaden mellan dagsläget och det ni vill nå. Ställ frågor som: "Vad är det som fungerar?"; "Vad är det som inte fungerar?"; "Vad är det som driver projektet framåt?"; "Vad är det som bromsar?". Det är viktigt att hålla sig till fakta i svaren för att bevara den positiva kraften. Annars blir det lätt negativa tolkningar av typen: "Det är ingen idé" som kan stjälpa samarbetet.

  • Steg 5. Identifiera vad som saknas och som, om det fanns, skulle kunna leda till ett genombrott för projektet. Att fråga sig: "Vad är det som saknas?" är annorlunda än att fråga efter "Vad är felet?" eller "Vilka är problemen?". Frågan "Vad är det som saknas?" leder ofta till positiva, annorlunda och nytänkande svar som kombinerar talanger och idéer på ett nytt sätt, enligt Hargrove.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på: www.strategier.se/385.html


© 1999 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN