Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 285, den 29 augusti 1994

Utvidga din bekvämlighetszon

Ibland när vi ska göra något nytt stöter vi på en känsla av olust. Vi känner oss inte bekväma med den nya aktiviteten: kanske ett personalsamtal eller att bjuda mer på oss själva i vår yrkesroll. Då har vi nått gränsen för vår bekvämlighetszon.

Jag brukar illustrera begreppet bekvämlighetszon genom att gå runt i kurslokalen i en tänkt hage och visa hur vi gärna gör halt vid vissa situationer ex: Vi pratar inte alltför personligt med någon vi inte känner; Vi undviker att komma alltför nära en medarbetare; Vi är tysta på personalmötena; Vi försöker slippa ta i konflikter. Idag kanske personalsamtalet är den vanligaste utmaningen för vår bekvämlighetszon för både chef och medarbetare.

Hur kan vi utvidga vår bekvämlighetszon och bli bekväma med mer av oss själva? En bra klargörande fråga att ställa sig själv är: Vad är det som känns svårt med det nya steget? Ofta bottnar det i en rädsla för att känna sig otillräcklig, att inte kunna stå upp för sig själv eller att inte duga. Vi är osäkra på om vi ska klara av den nya arbetsuppgiften och kanske rädda för att göra misstag och göra bort oss.

Vad kan vi vinna på att utvidga vår bekvämlighetszon? Jo, varje gång vi utvidgar vår bekvämlighetszon så växer vi en bit som människor. Vi upplever en större frihet i många områden i livet. Ofta blir många aktiviteter på andra områden i livet också lättare. Vi har blivit bekväma med mera av oss själva och livet har blivit lättare att leva.

Här är några strategier för att utvidga din bekvämlighetszon så smidigt som möjligt:

  • Skapa en grundkänsla av att duga. Ex. genom att träffa dina uppmuntrare regelbundet. De som accepterar dig och lyssnar till dig oavsett om du lyckas eller ej.

  • Inventera dina rädslor. Vad är det värsta som skulle kunna hända med det nya? Hur skulle du hantera det? Fråga dina uppmuntrare hur de skulle hantera det.

  • Be om stöd från din chef och dina medarbeterare. Ingen lär sig något nytt utan misstag. Tvärtom, misstag visar att det är någon som håller på att lära sig.

  • Hitta en bok eller en kurs i ämnet. När du får höra andras erfarenheter så får du både bra idéer och perspektiv på svårigheterna. Ett grundtips är: Tycker du att det är svårt så är du inte ensam om det.

  • Fortsätt även om du känner rädsla eller olust. Det mesta som är nytt är ofta mer eller mindre obekvämt till en början. När vi vänjer oss så känns det bättre.

  • Tänk tillbaka på alla nya saker som du har lärt dig i ditt liv: Gå, prata, cykla, läsa, skriva, räkna, simma, redovisa, köra bil och allt annat. Ofta var det besvärligt i början och sedan kunde vi.

  • Skriv en dagbok om framgångarna och lärdomarna av din nya aktivitet. Snart har det blivit en naturlig del av ditt liv - din bekvämlighetszon har blivit större och du känner dig mera dig själv än någonsin!

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1994 Fortbildningsbrevet Strategier för Positiv PåverkanUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN