Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 394, den 16 augusti 1999

Det tjänande ledarskapet

Under de senaste årens förändringstryck i företag och organisationer har ledarskapsfrågor debatterats intensivt. På 70-talet skrevs en ofta refererad klassiker i ledarskap: Servant Leadership, av Robert K. Greenleaf. Idag är den kanske mer aktuell än någonsin. Här beskrivs några av bokens viktigaste teser.

När Greenleaf läste på college på 20-talet gav en av hans lärare sina studenter en utmaning. Läraren sa: Vi håller på att bli en nation dominerad av allt större företag, organisationer och institutioner. De fungerar sällan så bra för det allmännas bästa som de borde. Några av er borde ta anställning i dessa organisationer och försöka förbättra dem.

Greenleaf antog utmaningen och sökte jobb som vanlig arbetare på AT&T, den amerikanska telefonjätten. Snart befordrades han till "ledarutvecklare". Varannan måndag morgon träffade han en grupp förmän för ett informellt samtal om ledarskap. Greenleaf var då endast 23 år gammal och förmännen alla åldrar upp till 60. Greenleaf, som själv inte studerade längre än till college, kallar dessa möten för sin "högre utbildning".

Ett antal år senare arbetade Greenleaf fortfarande på AT&T men med ledarutveckling på högsta nivå. Han kallade sin ledarfilosofi för Servant Leadership vilket kan översättas till Tjänande Ledarskap.

Greenleaf inspirerades till begreppet Servant Leadership genom Herman Hesses bok, Österlandsfärden. Hesses berättelse handlar om en grupp män på en mytologisk resa. Tjänaren Leo ingår i gruppen. Leo gör de enkla sysslorna samtidigt som han inspirerar männen med sin närvaro och sång. Allt går väl för gruppen tills Leo försvinner. Då faller gruppen samman och splittras. Den egentliga ledaren var Leo.

Effektiva tjänande ledare har tjänarskapet som ryggrad. De är tjänare först och ledare i andra hand. Att vara ledare först och bli tjänare när den sociala medvetenheten tränger sig på är mindre effektivt enligt Greenleaf.

Det viktigaste redskapet för den tjänande ledaren, enligt Greenleaf, är att lyssna. Han berättar om en ledare som tog över en stor problemfylld offentlig förvaltning. Ledaren avstod under tre månader från att läsa tidningar och lyssna på nyheter och förlitade sig helt på informationen från dem han mötte i arbetet. Efter tre månader var problemen lösta.

Greenleaf ger tre frågor för att utvärdera graden av "tjänande" i ledarskapet:

  • Växer de som människor som ledaren tjänar - medarbetare. kunder och samhällsmedborgare - genom ledarskapet?

  • Blir de friskare, visare, friare, mer självständiga och med större sannolikhet själva tjänare genom ledarskapet?

  • Förbättrar ledarskapet situationen för de mest underpriviligerade i samhället eller i varje fall inte gör den sämre?

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bok info finns på www.strategier.se/394.html


© 1999 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN