Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 531, den 24 oktober 2005

Med en mamma som högsta chef

Ledarskapslitteraturen är full av liknelser från idrotten och det militära. I en ny managementbok av ekonomijournalisten Ann Crittenden från New York används mammarollen som ledarmetafor. If You’ve Raised Kids, You Can Manage Anything är bokens provokativa titel.

Boken bygger på intervjuer med kvinnliga amerikanska ledare på toppnivå; verkställande direktörer, politiker, ambassadörer, guvernörer, universitetsrektorer, internationella fredsförhandlare med flera. De intervjuade har en bakgrund som hemmamammor under många år – förra Texasguvernören Ann Richards var hemma i 20 år! De nämner rollen som aktiv och närvarande flerbarnsmor som deras viktigaste ledarskapsutbildning, det som betytt mest för framgången i deras ledarskap.

Det finns givetvis många sätt att lära sig ledarskap men just den aktiva hemmaförälderrollen är en glömd resurs i dagens arbetsliv, menar Ann Crittenden.

Egenskaper som dessa ledare berättar att de lärt sig i rollen som förälder är bl.a: att göra flera saker samtidigt, självkontroll, lyssnande, respekt, rättvisa, medmänsklighet, etik och förhandling. Boken har många lätt igenkännbara exempel. Det är samma egenskaper som ledarutbildningarna försöker förmedla. Chefer med en gedigen föräldraerfarenhet har ofta också större förståelse för vanliga kunder än de med endast arbetslivserfarenhet. Slutligen verkar dessa chefer ta framtidsfrågorna på större allvar, både internt och externt.

Rollen som verkställande direktör liknar hemmaförälderrollen mer än någon annan yrkesroll. Många förmågor krävs och förmågan att få med sig människor väger tyngst. Mamma är ju också djupast sett den ursprungliga mentorn, coachen eller goda ledaren, menar Ann Crittenden.

Här är fyra slutsatser av många möjliga att dra ur denna mycket tänkvärda bok:

  • Det finns stora möjligheter för lärande och växande för de föräldrar som väljer ett aktivt och medvetet föräldraskap.

  • Hemmet som ledarmetafor är mer heltäckande för dagens ledarskap än de idag så vanliga kämpa-och-vinn-liknelserna från idrotten och stridskonsten.

  • Det finns en outnyttjad ledarpotential bland medvetna hemmaföräldrar. Mödrar som återvänder till arbetslivet efter flera år hemma med många barn är ofta mer effektiva än andra. De har år av mental träning i att utnyttja tiden effektivt.

  • Jämställdhetsdebatten kan ges en helt ny utgångspunkt genom Ann Crittendens bok. När tid hemma med barn ses som en ledarutbildning och ett plus i meritförteckningen så förändras hela diskussionen.

Mödrar i rollen som höga chefer har redan förbättrat ledarskapet i USA. De är också mer positiva till att anställa andra som varit hemma med barn i flera år. Med en mamma som högsta chef får vi en bättre värld, menar Ann Crittenden.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/531.html


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN