Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 827, den 25 mars 2019

Alfa-rollen – den missförstådda instinkten

Våra unga lär sig inte och mår inte så bra som de borde i vårt materiellt rika land. Frågan har intresserat mig i 16 år. Föräldrar och lärare vill väl och har de bästa intentioner. Vilket är grundproblemet?

Efter att ha mött hundratals föräldrar och ännu fler lärare under flera år på utbildningar och studiedagar så har jag en hypotes som jag kort ska presentera här.

När ungas fostran diskuteras i media så brukar två olika synsätt framträda. Den ena sidan säger att det behövs tydlig gränssättning med konsekvenser, inga kepsar och telefoner i klassrummet, tydliga krav på inlärning, mer betyg etc – mer auktoritet. Den andra sidan säger att vi behöver fostra våra unga demokratiskt, att låta dem fatta egna beslut, lärare och föräldrar som bra kompis, att konsekvenser kan vara kränkande, att inte skälla på barnen när de beter sig illa – mer "demokratisk". Återigen andra säger att vi behöver en balans mellan dessa ytterligheter.

Man kan dock hävda att samtliga har fel. Svaret på vad våra unga behöver för att växa till sin fulla potential ligger inte på skalan mellan auktoritär och demokratisk fostran. Skalan handlar om beteenden och har egentligen inget med saken att göra. Grunden för att fostra barn ligger inte i beteende utan i relation – en relation baserad på den mänskliga instinkten anknytning med alfa-roll och beroende-roll.

Att förstå våra alfa-instinkter är inte svårt. Förställ dig en kattunge, hundvalp eller till och med lejonunge. En känsla av ansvarstagande och omsorg kommer över dig. Ser du dem i nöd vill du instinktivt beskydda dem. Det är en instinkt som finns inte bara hos människan utan i olika former hos alla däggdjur – djur med ett limbiskt system i sin hjärna. Instinkten gäller givetvis i hög grad även vår mänskliga avkomma, från spädbarn till ungdom.

Den anknutna relationen består alltid av en alfa-position och en beroende-position. Du ser ett behov hos en närstående och din alfa-instinkt väcks. Barn är inte vuxna och därmed per definition i beroende-positionen vilket dock kräver att vuxenvärlden tar alfa-rollen.

Men i delar av västvärlden och inte minst Sverige uppfattas detta som provokativt. Välmenande demokratiska ideologier avsedda för mogna vuxna människor har sökt sig ner i barndomen. Statsmakterna har tagit på sig en alfa-roll av godhet som tar omsorg om befolkningen vilket gjort medborgarna till lätt ängsliga beroende som söker svaret på exempelvis föräldrautmaningar utanför sig själva. Barnen hittar ingen trygg alfa-person att vända sig till vilket alarmerar dem. Ett barn kan inte tröstas med en ideologi. De behöver en tillgänglig trygg vuxen som tar omsorg med värme och kärlek.

Alfa-instinkten ska väckas instinktivt när vi ser ett behov hos vårt barn eller vår elev. Om barnet upplever att du är en trygg person som bryr dig så knyter de an till dig och du har fått makt att undervisa och fostra.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN