Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 604, den 9 februari 2009

Anknytning – vetenskapen om relationer

En av dagens verkliga nytänkare inom pedagogik, ledarskap och personlig utveckling är den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld och hans banbrytande insikter om anknytningens vikt för all mänsklig utveckling livet igenom.

"Vi följer bara dem vi känner anknytning till", säger Neufeld på ett föredrag på dvd. Vi följer alltså och lär av dem vi känner en emotionell anknytning till, dem vi gillar och har en god relation med. Neufeld fokuserar på lärare, barn och föräldrar. Men tankesättet gäller även vuxna. Till exempel: vi lyder chefer men följer ledare.

Behöver detta sägas? Är det inte självklart? I mångas erfarenhet är det säkert så, men många arbetssätt på jobbet, i skola och samhället är fortfarande konstruerade som om fenomenet inte fanns.

Vi människor är flockdjur. Vi drivs av en oerhörd kraft att knyta an till andra. Barn och unga är programmerade att knyta an till dem som ger dem uppmärksamhet och sedan avvisa andra. Barn och unga som knyter an till friska föräldrar kommer att avvisa dåligt sällskap, droger, våld och opålitliga främlingar. Det är naturens skyddsmekanism för att säkra inflytandet av föräldrarna och de vuxna föräldrarna litar på, som vänner, släktingar och lärare. Men anknytning kräver tid, en bristfaktor idag. Neufeld menar att i dagens värld måste föräldrar och lärare närmast hänga sig fast vid barnen för att inte bli avvisade till förmån för kompisarna och dagens ungdomskultur – "kompisanknytning".

Varje gång vi som lärare eller förälder tycker att en tonåring är besvärlig, så har vi ett anknytningsproblem, menar Neufeld. Föräldraskap är en relation, inte en färdighet. När relationen fungerar är föräldraskapet lätt. När den inte fungerar blir det mesta besvärligt. Föräldraanknutna tonåringar underlättar föräldraskapet och då blir också lärarjobbet lätt: trygga och motiverade barn som vill lära sig för att möta vuxenvärldens förväntningar.

Scheman, pedagogik och teknologi är inte viktigt för inlärning, säger Neufeld. Det viktiga är att eleven tycker om sin lärare.

Neufeld menar att vår kultur helt har tappat anknytningsbegreppet. Sedan andra världskriget har föräldrar och lärare alltmer försökt bli kompisar med den unga generationen, istället för att vara mogna och kärleksfulla vuxna människor som kan ge kunskap och ledning.

Vår kultur kommer inte att överleva utan anknytning, menar Neufeld. Ett av våra stora samhällsproblem i både skola och arbetsliv är tron att vi kan styra och ställa över människor vi saknar anknytning till.

Att lyssna till Gordon Neufeld är att höra ett helt nytt perspektiv och omedelbart se helt nya lösningar på till synes omöjliga problem i hem, skola, arbete och samhälle. Han väcker hopp om en bättre framtid. Gordon Neufeld leder årets Strategierseminarium den 4 juni. Missa inte tillfället!

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/604.html


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN