Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 520, den 4 april 2005

Ligger framtidens skola i Brighton, England?

Om framtidens skola ligger i Brighton på engelska sydkusten, ja då är det ingen skola. Brighton är nämligen hemundervisningens Mecka – 300 familjer hemskolar sina barn. I Storbritannien hemskolas 150000 barn. Jag gjorde ett besök.

I USA fördubblades antalet hemundervisade elever mellan 1999–2002 och är nu uppe i ca 2 miljoner elever, enligt Trend Letter som forskar på framtida trender.

I England var det tidigare överklassen som hemskolade sina barn. Idag är det ett växande mellanklassfenomen. Skälen till att föräldrar väljer att själva undervisa sina barn hemma är många. En del gillar inte den tidiga skolstarten i England, andra önskar en privatskola men har inte råd. Men många vill helt enkelt ha mer tid med sina barn och ge dem en bättre uppväxt med de resurser man har.

I Brighton är det inga som helst problem att ordna en social hemundervisningsmiljö. I princip finns ett hemskolat barn i varje kvarter. Föräldrarna ordnar träffar med barnen flera gånger i veckan för gemensamma pedagogiska aktiviteter. Barnen leker med varandra i hemmiljö övrig tid. Det finns ett överflöd av aktiviteter för de hemskolade barnen att delta i. Den lokala Education Otherwise-föreningen publicerar varje månad ett tjockt häfte med alla tillgängliga aktiviteter. De flesta arrangeras av föräldrar men sammankomster där en lärare engageras i ett särskilt ämne förekommer också. Kreativiteten i dessa grupper är påtaglig.

Vi har tidigare skrivit i Strategier om de ca 100 barn som hemskolas i Sverige. De engelska hemskolade barnen uppvisar samma lugn, närvaro och nyfikenhet, fast än mer påtagligt. Jag har aldrig sett en sådan stark känsla av förundran som hos en nioårig flicka vi träffade. Hon berättade om sina kompisar som hon träffade varje dag och hur hon kom överens med sina föräldrar om vad hon skulle plugga och hur. Mitt i kvartsmiljonstaden Brighton såg hon ut att leva i den perfekta Bullerbyidyllen. På gräsrotsnivå har föräldrar i Brighton med omnejd skapat en helt ny skolform.

Hemundervisning är i regel en utmärkt undervisningsform. I USA söker många universitet aktivt efter hemskolade barn eftersom de ofta är mer självständiga och har bättre studiedisciplin. Undervisningen är givetvis fullständigt individualiserad och mobbning lika självklart obefintlig.

Uppenbarligen har medelklassen i England råd att leva på en lön och på så sätt friställa en förälder för hemundervisning. De hemundervisande föräldrarna verkar tillhöra ungefär samma kategori som i Sverige skulle välja en Montessoriskola eller Waldorfskola. Jag träffade projektledare, webdesigners och lärare(!) som familjeförsörjare. Hela 23% av de hemskolade barnen i England lär ha en lärare som förälder! Det var en mycket stark upplevelse att möta dessa människor. Det var som att få göra ett besök i en ljusnande framtid.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/520.html


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN