Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 470, den 13 januari 2003

Goda relationer ger hälsa och förlänger livet

Vi vet att det är viktigt att äta rätt, motionera, gå ner i vikt, undvika rökning och stress för att vi ska vara friska och leva länge. Men enligt massiva forskningsresultat finns det något annat som är viktigare än alla dessa faktorer tillsammans – goda och nära relationer.

Läkaren Dean Ornish har i boken Love and survival sammanställt en mängd forskningsresultat som alla ger en entydig bild: Goda relationer, kärlek och intimitet är så verkningsfullt för en god hälsa och ett långt liv att vore det ett läkemedel så skulle läkare prickas om de inte ordinerade det. Särskilt viktigt förefaller det vara att ha någon att dela sina känslor med.

Men det är inte bara de allvarliga livshotande sjukdomarna som minskar med goda relationer. Även de triviala förkylningarna minskar. Vid ett försök hade man givit en grupp förkylningsbakterier. Man bad försökspersonerna beskriva sina relationer. Bland dem som hade de bästa relationerna blev färre sjuka. Det faktum att vi har bakterier i kroppen behöver inte betyda att vi blir sjuka. Goda relationer ökar motståndskraften och håller bacilluskerna i schack, enligt Ornish.

Samma mekanism gör sig gällande när kvinnor föder barn. Det finns forskning som visar att med en s.k. doula, en kvinna som finns med som emotionellt stöd vid en förlossning, så minskar risken för komplikationer så mycket att det, bortsett från det mänskliga värdet, är en ren ekonomisk vinst att anställa henne.

Här är några slutsatser på olika nivåer:

  • På det personliga planet. Goda vänner, partner, barn, kolleger och släktingar är bokstavligt talat livsviktiga och en utmärkt livförsäkring. De som har nära och kärleksfulla relationer klarar sig bättre även om de skulle stressa och äta sämre. Bäst klarar sig de som både har goda relationer och en hälsosam livsstil.

  • På jobbet. Ett åtgärdsprogram för friskare personal utifrån Ornish bok skulle bl.a. innehålla följande: 1) Att uppmuntra personalen att umgås under fria former på arbetstid. 2) Att aktivt stödja ett gott familjeliv hos de anställda. 3) Att starkt avråda från övertidsarbete. 4) Att intensivt arbeta på att förebygga varje form av mobbning och trakasserier.

  • I samhället. Det är ofrånkomligt att försöka se den svenska sjukskrivningsdebatten utifrån detta perspektiv. I Sverige har vi barn på en sorts institution, gamla på en annan, sammanboende på varsin arbetsplats – en stor del av vår vakna tid. Var finns tiden och spelrummet för att umgås i de nära relationerna: vänner, släktingar, partner och barn? Var finns möjlighet för de äldre att delta och ge vad de kan? Är det så att vi inte längre har tid för relationer och att detta är en anledning till att vi är så sjuka? Vad kan göras?

Diskutera gärna detta på jobbet, hemma eller varför inte på gymmet.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer om boken på www.strategier.se/470.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN