Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 634, den 7 juni 2010

Att lära sig läsa – utan undervisning

Att lära sig läsa är den mest avgörande färdigheten vi lär oss i skolåldern, men det är inte alltid enkelt. Professor Peter Gray beskriver i Psychology Today sin ministudie om hur hemskolade barn lär sig läsa genom s.k. icke-skola eller unschooling.

Det finns många metoder att lära barn läsa, och dessutom hetsiga diskussioner om "bästa" metoden. Professor Gray intresserade sig för hur barn som fritt fått välja vad, hur och när de vill lära sig, lärde sig läsa. En av hans upptäckter är att icke-skolade barn som växer upp i litterata samhällen omgivna av läsande människor, alla lär sig läsa utan egentlig undervisning – någonstans mellan 4 och 11 års ålder.

Gray refererar även en 22 år äldre studie där läsdebuten ibland tog till 14 års ålder. Men det fanns inget samband mellan åldern då eleven lärde sig läsa och läsförmågan vid tidpunkten för studien. Det behövdes inga särskilda metoder. Varje elev lärde sig på sitt unika sätt, en del långsamt och en del snabbt, men alla lärde sig.

Professor Gray fann sju punkter på hur icke-skolade barn lär sig läsa:

1) Det finns ingen bästa ålder att lära sig läsa för icke-skolade elever. Här finns inga problem behäftade med sent lärande. Gray menar att många problembeteenden kan bero på en för tidig press att läsa.

2) Motiverade elever kan lära sig läsa mycket snabbt. En del icke-skolade elever har, när intresset väcks, lärt sig läsa synnerligen snabbt, ibland på någon månad.

3) Att försöka kräva fram läsförmåga slår i regel tillbaka. Flera föräldrar i studien berättar hur försök med milda krav på läsövning slagit tillbaka och visat sig meningslöst. Men när de släppt kraven så har eleven så småningom lärt sig själv.

4) Barn lär sig läsa när de behöver läsning för att göra något som är viktigt för dem. Eleverna lär sig läsa när de har en stark inre drivkraft, en drivkraft som knappast går att undvika i vårt litterata samhälle.

5) Många barn lär sig läsa under lek i åldersintegrerade grupper (grupper med olika åldrar). De äldre barnen lär de yngre för att de ska kunna vara med i lekar och spel. Andra lär sig från föräldrarna genom godnattsagan där de sneglar på orden och så småningom knäcker läskoden.

6) En del barn lär sig skriva innan de kan läsa. De vill kunna skriva och de frågar de vuxna hur man stavar olika ord, och på detta sätt lär de sig snart att läsa.

7) Det finns inget enhetligt mönster i hur barn lär sig att läsa. Varje icke-skolat barn är unikt och lär sig läsa på sitt eget vis. Ofta blir motivationen att lära allmänt större just på grund av att de "äger" sin egen läskunnighet – de har lärt sig själva.

Att lära sig läsa utan undervisning är ett exempel på ny kunskap som hemundervisning och framgångsrik "fri" pedagogik bidragit till. I framtiden lär vi få se hur dessa "icke-metoder" letar sig fram i alltfler pedagogiska sammanhang.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/634.html


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN