Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 831, den 20 maj 2019

Dr Neufeld omnämnd i motion i riksdagen

Riksdagsmotioner avslås i 99% av fallen, men ger ändå ledamöterna möjlighet att lyfta nya frågor. Dr Neufelds föredrag i riksdagshuset i höstas har letat sig in i en motion om ungas psykisk ohälsa.

Det är Marléne Lund Kopparklint (m) och Pål Jonson (m) som skrivit motionen som föreslår åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos unga och förhindra självmord. Bland annat skriver de följande:

Forskning visar att många barn får alltför lite tid att anknyta till sina föräldrar. Dr Gordon Neufeld, som är en internationellt erkänd psykolog som arbetar inom området att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, är en person som hänvisar till detta. … Barn ska växa upp med närvarande föräldrar som ser till att barnen får utrymme att knyta an till dem. De ska inte bli smittade av vuxenvärldens stress och tillgänglighetskrav på sociala medier. Samhället behöver informera och stärka vårdnadshavare om orsakerna till psykisk ohälsa så att man ges möjlighet att förebygga det.

Man får leta för att hitta motiveringen där motioner besvaras och avslås i klump. I praktiken är svaret att regeringen är medveten om problematiken och jobbar på det – närmast ett icke-svar i sammanhanget.

Ungefär samtidigt som motionen besvarades höll jag ett föredrag i Dalarna om att vara förälder i den digitala tidsåldern. En mamma berättar i pausen om sitt lilla barn och hur fel det kändes att lämna just hennes barn på förskola vid ett års ålder. Får man verkligen stanna hemma längre, undrade hon? Är det inte så att en ettåring måste börja på förskola?

Nej, förskolan är inte obligatorisk och om föräldrar har möjligheten och viljan att ta hand om barnet i hemmet så kommer detta att vara en bättre miljö åtminstone under de första 4-5 åren. Här är anknytningsforskningen tillsammans med neurovetenskapen tydlig, och de flesta föräldrar känner det instinktivt. Även elevvårdare, lärare och förskolepersonal nickar på studiedagar och föredrag instämmande till detta budskap. Deras instinkter kompletteras förstås med en beprövad erfarenhet.

Man frågar sig: Hur lång tid tar det innan en idé som växer sig allt starkare i folkdjupet når överst på den offentliga dagordningen och på allvar in i de beslutande församlingarna?

Jag ställde en snarlik fråga till en svensk riksdagsledamot som värvade röster bland svenskar på Åland till riksdagsvalet i höstas: "Hur många svenska familjer behöver gå i exil till finländska Åland för att få hemundervisa sina barn innan den svenska skollagen ändras och gör hemundervisning möjlig i Sverige?" Riksdagsledamoten log och sa lätt uppgivet: Några tusen barn. (Det ironiska är förstås att på Åland finns totalt bara några tusen barn.)

Svaret förefaller ändå tydligt. Det är inte i riksdagen förändringar sker. Förändringar sker i folkdjupet varefter riksdagen effektuerar de nödvändiga besluten.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/831.html


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN