Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 840, den 4 november 2019

Kan metoder fungera utan relationer?

Maria Montessori är berömd för sin pedagogik. Men är det personen eller pedagogiken som levererar resultaten? Idag diskuteras lågaffektivt bemötande och hur elever ska lyftas bort från skolsoffor. Men kan en metod fungera utan relation?

Maria Montessori, 1870-1952, var en italiensk läkare och pedagog vars pedagogik används än idag. Montessori lyckades framgångsrikt hjälpa barn från lägre socialgrupper till oväntat goda akademiska resultat. Men var det personen eller pedagogiken som gav resultat? Montessori beskrivs som en person med stor alfa-utstrålning, vilket barn som helst inom några meters radie från henne torde känna att de kunde lära sig vad som helst.

Studier på olika psykoterapeutiska skolor har visat att det inte är metoden som gör resultatet utan terapeutens person och den tillit klienten känner till terapeuten.

Den anknytningsbaserade utvecklingspsykologin kan förklara fenomenen. Att barnet eller klienten upplever läraren eller terapeuten som en trygg alfa-person som tar ansvar och ger omsorg är själva förutsättningen. Varje lärare vet hur man måste "ta rummet" med sin trygga alfa-roll när man träder in i klassrummet, annars skapas lätt oro. Att komma in i ett klassrum utan alfa är en dyrköpt erfarenhet som i en otrygg klass leder till kaos.

Att bemöta lågaffektivt är därmed inte hela sanningen. För en vuxen med en någorlunda god relation med barnet kan lugnet vara precis vad som krävs för att komma ur situationen. Men finns ingen anknytning eller om eleven är i alfa-positionen så kan ett lågaffektivt bemötande tolkas som att inga gränser finns och aggressionen kan öka. Om relationen vuxen-elev är riktigt stark med en vuxen i alfa, så minskar betydelsen av lågaffektivt, det ter sig självklart för läraren och är inte heller den mest avgörande faktorn.

Ett annat fall som diskuterats i media är den lärare som lyfte ut en elev ur en soffa som stod i vägen för andra elever. Det blev ett rättsfall där eleven kände sig kränkt och Barn- och elevombudet krävt ett skadestånd på 10 000 kr, i dagsläget överklagat till Högsta domstolen. Eleven hade en neuropsykiatrisk problematik och en behandlingsplan fanns på skola som dock lärare som ingrep inte kände till. I den perfekta världen hade förstås elevens närmaste anknytningsperson funnits där som sannolikt kunnat förmått eleven att flytta på sig utan handgripligheter.

Tyvärr saknar våra interaktioner med barn, såväl i skola som hem, kunskap om det fundamentala i den mänskliga existensen, relationer. Allt beror på relationen. Finns ingen aktiv anknytning i stunden från elev till lärare, med läraren i alfa-positionen så blir det problem, i synnerhet med de barn som behöver mest stöd.

Därför kan enbart en metod sällan lösa beteendeproblem, relationen är att alltid avgörande oavsett metod.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/840.html


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN